Cao-onderhandelingen uitgeverijbedrijf voorlopig uitgesteld

maandag 30 maart 2020

In overleg met de werkgeversorganisatie WU en andere vakbonden heeft de NVJ besloten de cao-onderhandelingen voor het uitgeverijbedrijf voorlopig op te schorten. ‘We merken dat mensen op dit moment echt andere zaken aan hun hoofd hebben’, aldus NVJ-secretaris en onderhandelaar Ellen Bonke. ‘Voor werkgevers is het nu niet mogelijk om uitspraken te doen over hun financiële situatie.’

‘We wachten af tot we meer duidelijkheid hebben over hoe de Corona-crisis zich gaat ontwikkelen en wat die (financieel) betekent voor uitgevers. Daarna gaan we weer met elkaar om tafel.’

De input die de NVJ heeft ontvangen vanuit de enquête over de cao wordt uiteraard meegenomen zodra de onderhandelingen weer starten. Uit de enquête bleek dat de meeste leden vinden dat er moet worden ingezet op een salariseis waarmee inflatie en een stijgende pensioenpremie worden gecompenseerd, zodat de koopkracht behouden blijft. Verder vinden de respondenten salaris, pensioen, freelance-problematiek, werkdruk, ouderenregeling en gelijke beloning nagenoeg allemaal even belangrijk. Een gedegen, volwaardige cao ligt dan dus voor de hand.

‘Tegelijkertijd merken dat nu niet het goede moment is om echt met elkaar om tafel te gaan. We houden jullie op de hoogte over het vervolg.’

Heb je vragen over kwesties die juist nu op redacties spelen? Ellen Bonke is bereikbaar voor vragen via ebonke@nvj.nl of 06 82 31 76 94