Cao-onderhandelingen Uitgeverijbedrijf: werkgevers schieten tekort

woensdag 17 november 2021

De gesprekken met de werkgevers in het uitgeverijbedrijf zijn eind oktober officieel van start gegaan. In de eerste instantie leken de uitgevers bereid om een goede stap te maken in de richting van de loonwens van de NVJ (tweejarige cao, met een structurele loonsverhoging van 5 procent per kalenderjaar). Inmiddels zijn wij drie onderhandelingsronden verder. De houding en bereidwilligheid van de werkgevers blijkt in de praktijk ronduit tekort schieten.

 

 

Achteruit in koopkracht

Dat de uitgevers graag ‘rust in de tent’ willen, lijkt duidelijk: zij dringen aan op een meerjarige cao van twee of drie jaar. Wat de NVJ betreft, is die ‘rust’ op dit moment echter niet te verwezenlijken. Nagenoeg alle voorstellen van de NVJ en de collega-vakbonden zijn namelijk van tafel geveegd. Als geheugensteuntje, de NVJ vroeg het volgende aan de werkgevers:

  • Structurele loonsverhoging van 5 procent per kalenderjaar bij een cao-looptijd van twee jaar.
  • Bevorderen inzet nieuwe instroom van journalisten en versterken van professionalisering vanuit de basis
  • Regeling Vervroegd Uittreden voor journalisten
  • Aanvullend geboorteverlof partners – tot 100 procent
  • Thuiswerkregeling inclusief financiële vergoeding
  • Onderschrijving belang persveiligheid en financiële bijdrage PersVeilig.nl

Tegelijkertijd is het loonbod van de werkgevers bijzonder slecht te noemen: 5,4 procent bij een cao-looptijd van drie jaar. Dat komt neer op 1,8 procent per kalenderjaar. Waarmee het niet eens het verwachte inflatiepeil in 2022 compenseert. Met andere woorden: de journalisten gaan er op die manier op achteruit in koopkracht.

Daarbij komt dat de loonsverhoging van 2 procent in de huidige cao de laatste paar maanden van 2021 al tekort schiet door andere de scherp gestegen energiekosten.

Financiële recordresultaten

De NVJ vindt het meer dan teleurstellend dat de werkgevers in het uitgeverijbedrijf op dit moment geen oog en waardering lijken te hebben voor hun journalisten. Journalisten die in de afgelopen corona-maanden onder hoogdruk er voor hebben gezorgd dat de uitgaven - van kranten tot huis-aan-huis-bladen tijdschriften – in de grote informatiebehoefte van lezers en sitebezoekers hebben voorzien. Met als gevolg dat de oplages en de financiële resultaten van bijvoorbeeld Mediahuis en DPG Media, die samen het leeuwendeel procent van de Nederlandse kranten en tijdschriften in handen hebben, in 2020 recordhoogten hebben bereikt.

Hoe nu verder?

De werkgevers willen steeds hogere kwaliteit, meer toewijding en flexibiliteit maar willen daar geen redelijke financiële waardering tegenover stellen. Op 23 november aanstaande gaan wij de vierde onderhandelingsronde met de werkgevers in. De NVJ roept de werkgevers op om hun veelvuldig geuite waardering voor hun journalisten daadwerkelijk om te zetten in daden. Onder andere door met een reële structurele loonsverhoging te komen en de instroom voor jonge journalisten te verbeteren.

 

Paul Teixeira

Paul Teixeira
0657229928