De cao-onderhandelingen zijn van start voor journalisten en dit zijn hun eisen

maandag 4 oktober 2021

Het cao-seizoen is begonnen. De cao-onderhandelingen bij RTL en Talpa TV Productions B.V. zijn inmiddels van start gegaan. Bij de Publieke Omroepen en de Uitgeverijbedrijven peilt de NVJ middels enquêtes wat de achterban het belangrijkst vindt in een nieuwe cao.

 


Omroepen
Wais Shirbaz voert namens de NVJ (verkennende) gesprekken bij RTL en Talpa TV Productions B.V. en bij de Publieke Omroepen. Hij vertelt: ‘Journalisten hebben tijdens de coronaperiode laten zien wat ze waard zijn. Kijk- en bezoekcijfers zijn fors gestegen, het belang van de informatieve programma’s is goed zichtbaar geweest. De enorme inzet en flexibiliteit van de redacties verdient waardering.

Wat ons betreft moet dat zich ook uitbetalen in een loonsverhoging, die meer is dan het bijbenen van de inflatie. Dat lees ik ook terug in de reactie van de leden. Journalisten moeten er financieel op vooruit gaan, dat staat vast. Maar daarnaast spelen er zeker ook andere zaken, zoals werkzekerheid, persveiligheid, werkdruk en scholing.’

Uitgeverijen
De onderhandelingen voor een nieuwe cao in het uitgeverijbedrijf starten in oktober. Om een goed beeld te krijgen van de wensen van haar leden, heeft de NVJ een enquête naar de achterban gestuurd. Daaruit komt dat ‘maar liefst 91 procent van de ondervraagde leden vindt dat de werkgevers de waardering voor de journalistieke inzet in de afgelopen moeilijke periode moeten omzetten in klinkende munt. En dan hebben wij het over een structurele loonsverhoging die ruim boven de inflatiecorrectie ligt’, zegt Paul Teixeira, secretaris Dagbladen, Lokale Media en Tijdschriften. ‘Een andere uitkomst uit de enquête is dat de collega’s erg veel waarde hechten aan de instroom van jonge journalisten. Ruim 98 procent van de respondenten vindt het belangrijk dat jonge afgestudeerde journalisten uitzicht kunnen krijgen op een arbeidscontract met goede instapvoorwaarden en structurele begeleiding.’

'Goede structurele loonsverhoging'
 

De secretaris die namens de NVJ onderhandelt voegt toe: ‘De behoefte aan nieuws was de afgelopen coronatijd enorm, wat heeft geleid tot veel nieuwe (digitale) abonnees en forse rendementen bij de grote mediabedrijven.’ Het succes van de mediaconcerns is echter niet zomaar tot stand gekomen, aldus Teixeira. ‘Het zorgde ook voor een continue productiedruk op de redacties, nog los van zaken als de extra belasting voor hen die door corona halsoverkop thuis moeten werken. Het staat voor de NVJ dan ook buiten kijf dat de journalisten in het uitgeverijbedrijf een goede structurele loonsverhoging dienen te krijgen in de nieuwe cao. Ook vragen we aandacht voor het financiële gat dat dreigt te ontstaan voor de jongere generaties, die in lagere schalen worden gehouden. Alleen als uitgevers voldoende perspectief bieden, kunnen wij de kwaliteit voor de redacties borgen.’

‘Inzet en flexibiliteit tijdens corona verdienen waardering’


Teixeira, die middenin coronatijd begon als onderhandelaar voor de uitgeverijen, ziet ernaar uit om de komende tijd met redacties te praten over de inzet voor de cao. ‘Uiteindelijk bepalen de leden onze inzet en onze kracht aan de onderhandelingstafel. Hoe het contact met de diverse collega’s eruit zal gaan zien? Op dit moment hebben veel redacties – van landelijke tot regionale dagbladen en tijdschriften - nog te maken met een beperkte terugkeer naar hun officiële werkplek. Wat dat betreft, moeten wij onverminderd creatief zijn. Het zal een mix worden van fysiek bezoek, telefoontjes, overleg via Zoom of Teams en mail. En uiteraard kunnen de collega’s mij ook altijd zelf contacteren.’

Voorstellen
De uitkomsten van de enquêtes en redactiebezoeken worden verwerkt in een voorstellenbrief, die aan de leden wordt voorgelegd ter stemming. De bedoeling is dat de nieuwe cao nog dit jaar wordt vastgelegd.

Cao-onderhandelingen Werkcode

NVJ: opnieuw met uitgevers in gesprek over de Werkcode

Na lang onderhandelen met de uitgevers in de mediasector, lag er deze zomer een Werkcode Freelance Journalisten van DPG en ­Mediahuis. Een ‘code’ met daarin een goede aanzet tot het eerlijker en beter maken van de freelance-arbeidsmarkt voor (foto)journalisten. De door de uitgevers geboden minimumtarieven zijn echter volstrekt onvoldoende. De NVJ heeft er bij uitgevers steeds op aangedrongen de Werkcode verder uit te werken om het draagvlak onder de journalisten te vergroten. Daar wilden de uitgevers niet op wachten. In de zomer werd er tijdens de onderhandelingen door de uitgevers een eindbod gedaan en vervolgens hebben DPG en Mediahuis eenzijdig besloten de Werkcode in te voeren.

De Werkcode is in de ogen van de NVJ nog lang niet af: zo is de aangeboden hoogte van de minimumtarieven te laag. Uit de goed ingevulde peiling door freelance journalisten blijkt dat maar liefst 90 procent van de respondenten het hiermee eens is en de Werk­code afwijst. Duidelijker kan de achterban het niet maken: de Werkcode behoeft verbetering. De NVJ gaat daarom in oktober opnieuw in gesprek met de uitgevers. ‘Wij gaan ervan uit dat zij onze uitgestoken hand aannemen’, aldus NVJ-secretaris Milen van Boldrik.

Contact

Wais Shirbaz
020 3039749
06 50235577
Paul Teixeira
0657229928
Milen van Boldrik
mvanboldrik@nvj.nl