Cao-overleg: clustering en verdeling onderwerpen

donderdag 13 juli 2017

In een goed en constructief overleg is woensdag verder onderhandeld over een nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf. Onderwerpen die door werkgevers- en werknemerspartijen zijn ingediend, werden geclusterd en verdeeld onder de verschillende commissies.

Deze onderwerpen, zoals het  generatiepact en onderwerpen die daar mee te maken hebben, zoals diversiteit binnen de organisatie,  kunnen nu diepgaander worden bestudeerd. Het is de bedoeling dat de commissie die gaat over het generatiepact spoedig met een advies komt, zodat op basis hiervan verder kan worden onderhandeld.

Beide partijen hebben ook inhoudelijke discussies gevoerd over scholingsbudgetten en de inzet van flexibele kranten. Omdat hierover nog geen overeenstemming is bereikt, wordt hierover in het volgende cao-overleg verder gesproken. Ook het persoonlijk keuzebudget, de salarisopbouw  en het gelijke speelveld worden na de zomervakantie besproken.

Het volgende overleg vindt plaats op 15 augustus.