CAO RTL Nederland afgestemd

maandag 23 november 2009

Het principeakkoord over een nieuwe CAO bij RTL Nederland is afgestemd door leden van de NVJ en FNV KIEM. Struikelblok is de nullijn gedurende de looptijd van de CAO; er komt gedurende die periode niets bij. NVJ-secretaris Marc Visch zal begin volgende week een ledenvergadering houden om te horen met welk mandaat hij teruggaat naar de onderhandelingstafel.

Het principeakkoord werd begin november afgesloten. De NVJ kon eerder die de CAO-onderhandelingen met RTL Nederland voortzetten, nadat het plan van de baan was om vergoedingen voor onregelmatige werktijden af te schaffen. Er was gedreigd met acties als dit plan doorgang vond.