Cao UB: verdedigbaar onderhandelingsresultaat bereikt

dinsdag 18 januari 2022

De NVJ heeft een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers voor een nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf. Dit gebeurde na drie maanden van intensieve gesprekken - samen met de collegavakbonden FNV, CNV en De Unie. 

Foto Peter Hilz/ANP

Werknemers in het Uitgeverbedrijf krijgen een structurele loonsverhoging van in totaal 5,5 procent gedurende de looptijd van de beoogde tweejarige cao (2022-2023). Het onderhandelingsresultaat wordt deze week ter stemming voorgelegd aan de UB-leden van de NVJ.

In het kort de belangrijkste onderdelen van het onderhandelingsakkoord voor de tweejarige cao UB 2022-2023:

  • Een structurele loonsverhoging van 2,9 procent ingaande per 1 juli 2022.
  • Een structurele loonsverhoging van 2,6 procent ingaande per 1 april 2023.
  • Afspraken rond thuiswerken, inclusief een thuiswerkvergoeding van minimaal 2 euro per thuiswerkdag (conform de NIBUD-norm).
  • De regeling werktijdvermindering in het kader van het Generatiepact XYZ-regeling blijft ongewijzigd van kracht tot 31 december 2024. Hiermee kunnen oudere werknemers minder gaan werken, waarbij de achteruitgang in salaris relatief beperkt blijft en pensioenopbouw volledig standhoudt. De hierdoor ‘vrijgekomen middelen’ worden gebruikt om de instroom van jonge journalisten verder te faciliteren en te financieren.
  • Tijdens – aanvullend – geboorteverlof bedraagt de pensioenopbouw voortaan 100 procent, met hantering van de huidige premieverdeling tussen werkgever en -nemer.
  • Opleidingen en/of trainingen op verzoek van de werkgever (in verband met de uitvoering van de functie of bij dreigende werkloosheid) komen voor rekening van de werkgever en worden gevolgd tijdens werktijd, of als dat niet mogelijk is gecompenseerd met vrije tijd.
  • Werkgevers/opdrachtgevers committeren zich aan het INSI-convenant voor de veiligheid van journalisten. In het kielzog van de cao-onderhandelingen heeft branchevereniging NDP Nieuwsmedia toegezegd 50.000 euro bij te dragen aan de financiering van het platform PersVeilig, opgericht door de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en Openbaar Ministerie.

‘Verdedigbaar resultaat’

De onderhandelingsdelegatie van de NVJ zegt het bereikte resultaat ‘verdedigbaar’ te vinden. “Onze inzet was onder andere een loonsverhoging die journalisten in staat stelt op zijn minst de inflatie de baas te blijven”, zegt Paul Teixeira, secretaris Dagbladen, Lokale Media en Tijdschriften en onderhandelaar namens de NVJ. “De directeur van het Centraal Planbureau schat in dat het jaargemiddelde van de inflatie voor 2022 in Nederland op 2,7 procent zal komen te liggen. Met de loonsverhoging van 2,9 procent voor dit jaar zitten wij daar nipt boven. Daarnaast vinden wij het positief dat wij afspraken hebben kunnen maken over zaken als het ongewijzigd voortzetten van de XYZ-regeling, de veiligheid van journalisten, het thuiswerken en een thuiswerkvergoeding. Maar uiteindelijk is het aan onze leden om hier het eindoordeel over te geven.” 

Het gehele onderhandelingsresultaat is hier te lezen. Leden kunnen tot en met 1 februari 2022 hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat van de cao UB 2022-2023.