Cao voor het Uitgeverijbedrijf algemeen verbindend verklaard

donderdag 15 september 2016

Vanaf 14 september 2016 is de Cao voor het Uitgeverijbedrijf 1 juli 2015 t/m 28 februari 2017 algemeen verbindend verklaard. Dit besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gepubliceerd in de Staatscourant (pdf). Dit betekent dat vanaf deze datum de algemeen verbindend verklaarde cao geldt voor de hele sector, ook de ondernemingen die niet zijn aangesloten bij de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) maar die wel vallen onder de werkingssfeer van de cao.