Cito-scores openbaar

maandag 9 september 2013

RTL Nieuws heeft met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd om openbaarmaking van Cito-scores en de resultaten van andere eindtoetsen. Omdat de staatsecretaris aan dit verzoek tegemoet wilde komen zijn 123 schoolbesturen naar de rechter gestapt in een poging dit besluit te blokkeren.

De schoolbesturen betoogden onder meer dat zij onevenredig benadeeld zouden worden door de openbaarmaking. De bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelde op 4 september 2013 echter dat het openbaarheidsbelang voor moet gaan. Van onevenredige benadeling is geen sprake. Daarnaast zijn er voldoende mogelijkheden om de openbaar te maken gegevens in de juiste context te plaatsen en hebben de openbaar te maken gegevens een meerwaarde ten opzichte van de nu al beschikbare gegevens, aldus de rechter. Tegen de uitspraak kan nog hoger beroep worden ingesteld.

Bron: Rechtspraak.nl

Laatste nieuws