COLUMN | Voor innovatie heb je onzekerheid nodig

woensdag 23 maart 2016

Eigenlijk zou geen van de winnende ideeën van The Challenge mij moeten aanspreken. Zo ben ik niet een van de anderhalf miljoen laaggeletterden die De Beelddenker wil bereiken. Daarnaast voel ik mij te oud voor TMI: ik snap Snapchat niet. En omdat ik graag betaal voor online media voelt The Playwall voor mij onnatuurlijk aan. Toch word ik ontzettend enthousiast van deze drie initiatieven.

Vorig jaar heb ik zelf The Challenge mogen ervaren. Eigenlijk kreeg ik te laat door wat innoveren daadwerkelijk inhield; dat bleek dodelijk in de afvalrace van The Challenge. Globaal was het idee van mijn team het produceren van vlogs voor jongeren. Achteraf bezien was TMI het concept waarvan we droomden, maar dat we niet wisten te realiseren.

Van mijn deelname heb ik allerminst spijt. Wat mij aansprak was de druk die op de ketel stond. Elke week moest je idee een stapje verder zijn, een stukje unieker. Stokte de ontwikkeling, dan was het einde verhaal.

Dat zijn omstandigheden die op de redactievloer van een gerenommeerd medium tot op zekere hoogte na te bootsen zijn, maar niet helemaal. Als je een vangnet hebt, zoals een vast contract, weet je dat vallen een optie is.

Daarom ben ik het niet eens met mijn collega Peter, die in zijn column kranten en omroepen neerzet als een betere plek voor innovatie dan start-ups. Naar mijn mening zijn het juist start-ups die nodig zijn voor innovatie, omdat daar in andere structuren wordt gedacht. Het is de dood of de gladiolen. Omdat het in negen van de tien gevallen neerkomt op 'de dood', zullen in die strijd regelmatig bedrijfjes met goede ideeën verdwijnen. Maar als het daadwerkelijk goede ideeën zijn, zullen andere start-ups die weer oppakken en uitbouwen, tot er een publiek voor is gevonden.

Juist de onzekerheid van een start-up dwingt tot deze ontwikkeling en tot de beste producten. Want elke oprichter wil behoren tot de 'lucky few' en dan is vallen geen optie. Die houding zie je mijns inziens terug in de concepten waarmee ik deze column opende.

Het zou mooi zijn als de gevestigde kranten en omroepen meer inzetten op innovatie, maar daarvoor is een compleet andere denk- en organisatiecultuur nodig. Misschien moet ik volgend jaar wel opnieuw meedoen aan The Challenge. Mijn droom: een bedrijfje op poten zetten dat bestaande media volledig laat denken als start-ups.

 

De NVJ biedt leden en/of bestuursleden van de NVJ een podium om hun visie op de journalistiek onder de aandacht te brengen of commentaar te leveren op actuele ontwikkelingen in de media. Zij doen dit op persoonlijke titel en vertolken niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de vereniging.