Column Ruud Rogier: Laat je zien, wees betrokken, doe mee.

dinsdag 24 april 2018

Tijdens de laatste bijeenkomst van Stichting de Zilveren Camera te Hilversum hoorde ik veel onbegrip en irritatie omtrent de rol van de NVJ/NVF ten aanzien van de nadelige situatie waarin menig freelancer zich bevindt ten opzichte van de grote uitgevers. Ik heb gehoord: “de NVJ doet te weinig, waarom duurt het allemaal zo lang en waarvoor betaal ik mijn contributie eigenlijk”. Uitingen van frustratie waar de vereniging niet veel aan kan doen. Het traject is lang, dat klopt. Maar wat kunnen we zelf doen ter verbetering van de situatie?

De verbetering van onze positie is als een lange mars. De lange route van een wetswijziging. De lage beloningen en ongunstige leveringsvoorwaarden zijn onredelijk, daarom moet de wetgeving veranderen. We moeten de overheid laten inzien dat we ons nu op een doodlopende weg begeven. Naar mijn mening zet de NVJ zich in dit traject voor de volle honderd procent in.

Wat kunnen wij doen? Lodewijk Asscher (PvdA) gaf het tijdens de hoorzitting van 1 februari al aan. “Wij kunnen als oppositie niet alleen de kar trekken voor betere regelgeving, spreek je uit!” Kortom we moeten laten merken dat het ons ernst is. Er zijn 25 april twee evenementen waar we naar toe kunnen gaan:

Utrecht: De Regio Vecht Terug. Dit is een congres op initiatief van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Een bijzonder uitgebreid programma met veel items die betrekking hebben op de regionale journalistiek, het grote zorg-kind van de Persgroep. Voor tijdens dit congres organiseert de NVJ het debat “ Van de straat naar de raad”. Hierbij gaat het om het belang aan te tonen van de regionale journalistiek, dit met betrekking tot de informatievoorziening voor publiek (inwoners) en de lokale overheid. De regionale journalist als intermediair tussen de gemeenschap en het lokale bestuur. Het debat gaat in op de vraag; wat is het ons waard om zo’n voorziening in stand te houden; en hoe gaan we dit vorm geven.

Den Haag: Er wordt een ronde tafelgesprek georganiseerd door de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over de arbeidsmarktpositie van mensen, zoals wij, die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector.

Ik geef toe, vooral het congres, slaat nogal een gat in je beschikbare tijd. Maar je kunt natuurlijk ook voor een deel van het programma kiezen. Minister Arie Slob (Onderwijs en Media) zal tijdens het congres aanwezig zijn om een grootschalig verkiezingsonderzoek in ontvangst te nemen over de rol van de regionale journalistiek rondom de gemeenteraadsverkiezingen.

Beide evenementen zijn van belang om tot concrete oplossingen te komen. Zodat ons vak niet dood bloedt onder de huidige financiële druk. En we ons niet massaal tot de UWV hoeven te wenden. En dat de consument niet verstoken raakt van objectieve, waarheidsgetrouwe informatie (Hallo! ACM, Autoriteit Consument en Markt, leest u even mee?).

Voor het congres in Utrecht moet je je inschrijven, behalve voor het debat “Van de straat naar de raad”, daar wordt de zaal ook betrokken bij de discussie. De bijeenkomst in den Haag is openbaar. Laat je zien, wees betrokken, kom op voor je zaak, denk mee, doe mee.

Tot ziens in Den Haag!

- Ruud Rogier -