Column - Zelf onderhandelen loont

dinsdag 22 november 2022

Uitgevers van kranten, tijdschriften en vakbladen zijn ook gewoon mensen. Oftewel, zij praten ook over dat alles duurder wordt. Al zijn ze vast terughoudend om zzp’ers meer te willen betalen. Wie wil er graag meer betalen, jij toch ook niet?

Elke uitgever is zich rot geschrokken in de laatste maanden door energie- en bijvoorbeeld papierprijzen. Dat wordt vast als argument aangevoerd om jou niet meer te hoeven betalen. Maar daarvoor moet hij echt bij zijn abonnees zijn. 

Kom op voor jezelf

Durf als zelfstandige ook individueel te praten met mensen en klanten over de zwaardere lasten van jouw stroom en andere kosten, die zijn ook stevig gestegen dit jaar. Daar kijken ze in werkelijkheid echt niet vreemd van op, al vinden ze het niet leuk.

Uiteraard worden in deze column geen namen genoemd om mensen te beschermen. Maar het blijkt dat je door onderbouwd praten bij meerder uitgevers succes kan hebben. Doe je het goed, dan kan je tot 20 procent prijsstijging bedingen – ja, dat is echt praktijkervaring. Kijk eens hoe lang jij geen prijscorrectie hebt gehad, of erger nog prijsverlaging. Geen inflatiecorrectie is ook prijsverlaging.

Samen en zelfstandig

Kom simpelweg voor jezelf op, de NVJ en NVF kan dit niet alleen. Wees niet bang, zonder externe krachten kan geen uitgever meer doorgaan. Goed vakkundig personeel is ook nog eens dun gezaaid, die zijn de afgelopen jaren vaak voor zichzelf begonnen en wegbezuinigd. De mensen in loondienst maken – al dan niet betaald – overuren om de boel drijvende te houden. Wij moeten allemaal samen en ook zelfstandig de uitgevers benaderen voor tariefsverhogingen. Dat is niet meer dan normaal. Personeel bij een uitgever krijgt immers automatisch elk jaar verhoging via de CAO.

Scheefstand is er inmiddels stevig tussen werknemers en eigenbaasjes. Je moet voor jezelf durven opkomen en ook achter je eigen kwaliteiten staan. De aanhouder wint. Het kan echt, het werkt. Professioneel journalist, fotograaf, cartoonist of andere beeldmakers met vakkennis in zijn vak en kennis over zijn doelgroep, liggen niet voor het oprapen. Leg dat ook uit in je onderhandeling. Blijf netjes en het komt meestal goed.

Je bent onmisbaar door je kennis en netwerk

Er zijn vast veel hobbyisten die allemaal wel iets kunnen en soms ook mooi werk leveren, maar in betrouwbaarheid en constante kwaliteit kunnen zij jou niet evenaren. De eindredacteur heeft het er maar druk mee, die wordt ook betaald. Als je het goed brengt werkt het en krijg je de broodnodige opslag. Wettelijk is bepaald dat een zelfstandige immers zelf zijn prijs bepaalt. Dat stelt de belasting zelfs als voorwaarde om zelfstandig te zijn, bij mij vroegen ze zelfs daarnaar.

Je komt in je werk op voor benadeelden, onrecht en misstanden in de maatschappij, waarom niet voor jezelf? Durf het!