Concept voorstellen CAO PuOp

dinsdag 9 maart 2010

In het concept voorstellen voor een nieuwe CAO publieks- en opinietijdschriften stelt de NVJ voor om de salarissen met 1,5 procent te verhogen om zo het koopkrachtverlies in beperkte mate te compenseren. De laatste loonsverhoging heeft in april 2008 plaatsgevonden. Verder stelt de NVJ een kennismakingsproject voor om pas afgestudeerde tijdschriftjournalisten werkervaring op te laten doen.

De NVJ vindt de maatregelen die de uitgeverijsector treft om tegenvallende winstcijfers op te vangen zorgelijk. Redacties ondervinden dagelijks de gevolgen van de recessie. Collega’s worden ontslagen en contracten voor bepaalde tijd worden niet verlengd. Met minder mensen moet meer worden geproduceerd. Niet alleen moeten journalisten het werk van collega’s opvangen, ook wordt van hen verlangd dat zij een bijdrage leveren aan alle activiteiten die onder de vlag van de merknaam worden geëxploiteerd.

Gezien bovenstaande komt de NVJ tot het volgende voorstellenpakket:

1. Looptijd
Een contractperiode van 1 jaar, te weten van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010.

2. Salarissen
April 2008 heeft de laatste structurele loonsverhoging plaatsgevonden. Om het koopkrachtverlies in beperkte mate te compenseren stelt de NVJ voor de salarissen structureel met 1,5% te verhogen.

3. Kennismakingsproject Jonge Journalisten
De NVJ stelt voor tijdschriftjournalisten die net zijn afgestudeerd de mogelijkheid aan te bieden werkervaring op te doen in de tijdschriftjournalistiek. In de aanpalende journalistieke sectoren heeft zowel de NUV als NVJ ervaring opgedaan met dit soort projecten. Deze ervaring kan gebruikt worden om ook voor de tijdschriftsector een dergelijk project te starten.

4. Integratie van de Journalistieke CAO’s
De NVJ is van mening dat de journalistieke CAO’s geïntegreerd moeten worden. De schotten tussen de verschillende journalistieke sectoren vallen weg mede door de digitalisering. Dit betekent dat de CAO’s beter op elkaar afgestemd moeten worden om op termijn de integratie mogelijk te maken. De NVJ stelt voor een commissie in te stellen die de mogelijkheden hiertoe onderzoekt.

5. Scholing en Educatie Redactieraden
De NVJ vindt het belangrijk dat de leden van de Redactie Raden geschoold worden. Per redactieraad dient jaarlijks een scholingsbudget beschikbaar te worden gesteld.