Conceptvoorstellen CAO Omroeppersoneel

donderdag 22 november 2012

De NVJ-leden werkzaam bij de omroepen hebben vandaag de conceptvoorstellen voor een nieuwe CAO voor het Omroeppersoneel ontvangen. Hierin wordt ondermeer een loonsverhoging van 2,5 procent voorgesteld. Ook wordt een voorstel voor aanscherping van de percentages kern-flex voorgedragen. De NVJ vindt dat er juist nu medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd moeten worden aangesteld.

De uitspraak dat het roerige tijden zijn in de omroepwereld mag gezien worden als een enorme platitude. Op zich niets nieuws, want de tijd dat het echt rustig was bij de publieke omroep is lang geleden. Toch moeten de ontslagen dit jaar bij de Wereldomroep, het MCO en enkele regionale omroepen gezien worden als een voorbode.

Enerzijds heeft de NVJ oog voor de exorbitante kortingen die de publieke omroep opgelegd krijgt, maar tegelijkertijd moet wel het vak serieus worden genomen. Bovendien worden medewerkers ook privé geconfronteerd met oplopende lasten. Het voorstellenpakket rust daarom op twee pijlers. Enerzijds aansluiting houden bij de oplopende inflatie en anderzijds voorwaarden creëren om mobiliteit op de arbeidsmarkt mogelijk te maken.

Leden kunnen tot maandag 3 december 12.00 uur stemmen op het voorstellenpakket.