#ContentStupid

woensdag 27 juni 2012

Wat levert een symposium aan Twitter-berichten op? Hoe vaak wordt een tweet ge-RT’d en aan welke hashtag wordt de voorkeur gegeven?
Weliswaar is het ene debat het andere niet, maar de NVJ nam met ‘It’s the content, stupid’ op 13 juni de proef op de som. Dat leverde de volgende fraaie infographic op.

‘It’s the content, stupid werd gehouden ter gelegenheid van de hernieuwde sectie Internet van de NVJ. Een goede aanleiding om twee speciale gasten uit te nodigen. Ian Katz van The Guardian en Peter Barron. De een sprak over de transitie van print naar online, de ander over tools om datasets te vertalen in visualisaties. Als hashtags werden #nvj en #contentstupid aangekondigd.

De infographic laat het twitterverkeer tijdens en na de bijeenkomst zien. Hoe groter het ‘bolletje’ bij de naam, hoe actiever de account is geweest. De dikte van de pijl toont de hoeveelheid berichten waarin naar dat account wordt gementioned. Bijvoorbeeld @internetnvj wordt vaak door @nvj noemt.

Hier enkele resultaten:

• In totaal werden van 13 juni 13:30 uur tot 14 juni 16:30 uur 291 tweets verzonden met #nvj en/of #contentstupid.
• 108 tweets werden verstuurd met #nvj, 204 met #contentstupid. Een voorkeur dus voor de langere hashtag. Met beide hashtags werd 21 keer getweet.
• De verhouding originele content en RT’s was 197:94. In totaal werden 69 originele tweets ge-RT’d (waarvan sommigen dus meerdere keren). Van ongeveer elke 3 tweets die met #nvj of #contentstupid zijn verstuurd, was er eentje de moeite waard om te RT’en.
• Het individuele bericht dat de meeste RT’s kreeg was “Het pamflet, met 9 punten, staat op http://www.nvj.nl/nieuws/bericht … #contentstupid”.
• De accounts @internetnvj (76), @nvj (23), @andreavdmohlen (21) zijn het meest actief geweest. Van alle niet-organisatoren of NVJ-personen was @basdevri (9) het meest actief.
• Meest genoemde accounts waren: @Internetnvj (39 RT’s, 7 mentions), @WilmaH (10 RT’s, 15 mentions), @jerryvermanen (6 RT’s, 4 mentions) @thomasbruning (10 RT’s, 2 mentions).
• De meest gedeelde URL was: Sectie Internet presenteert openingspamflet. Deze werd 14 maal getweet. Zes keer werd naar het lidmaatschapsformulier van de NVJ gelinked.

Deze productie kwam als volgt tot stand:
Data scrape: @MartijnWeghorst - Martijn Weghorst, student Communicatie- en informatiewetenschappen Utrecht.
Visualisatie: @Boeschoten - Thomas Boeschoten, oprichter van voetbalblog Catenaccio.nl
Analyse: @JerryVermanen - Jerry Vermanen, datajournalist NU.nl
Design: @Suussferen - Susanna Leliman, NVJ en Suussferen.nl