Corona-varia

dinsdag 11 augustus 2020

Stel uw grote liefde woont in Barcelona. Oranje gebied, dus alleen noodzakelijke reizen. U vindt een hereniging noodzakelijk, maar uw werkgever denkt daar anders over. Mag de werkgever in zo’n geval de vakantie weigeren? Nee, de werkgever kan je wel op de consequenties wijzen: een thuisquarantaine komt voor eigen rekening bijvoorbeeld, maar de vakantie weigeren mag niet.

Die thuisquarantaine leidt nog wel eens tot problemen. In het geval van brandende liefde en een bewust genomen risico is het logisch dat de thuisquarantaine (als je niet thuis kan werken) voor eigen rekening komt. Maar wat nu als je er al was en het land kleurt tijdens het vieren van de liefde onverwacht oranje, waardoor je bij thuiskomst in quarantaine moet? In dat geval kan de werknemer er niks aan doen en komt het risico van niet kunnen werken voor rekening van de werkgever. Die moet dan het loon doorbetalen.

Laatst oordeelde de rechter over een werknemer die niet kwam werken omdat zijn vriendin mogelijk besmet was met corona. Niet zelf ziek, maar dus wel in quarantaine. De werkgever vond dat de werknemer toch op het werk moest komen. De man werkte bij een bierbrouwer die vond dat de werkzaamheden aldaar tot de cruciale beroepen behoorden. Tja, tijdens corona wordt niet alleen meer gegeten, maar er moet kennelijk ook bij gedronken worden. En bovendien vertrouwde de werkgever het zaakje niet, want hij had eerder een aanvraag voor een vrije dag van de werknemer geweigerd. En toen opeens die quarantaine…

De rechter vond dat als de werkgever twijfelde aan de juistheid van het verhaal van de werknemer hij maar om een doktersverklaring had moeten vragen. Dat de man niet op het werk kon komen (en niet thuis kon werken) wegens een zieke huisgenoot met een corona-verdenking, is volgens de rechter een omstandigheid die niet in de risico-sfeer van de werknemer ligt en dus moest de werkgever loon doorbetalen.

Een andere kwestie die aan de rechter werd voorgelegd was de vraag of een vóór corona gesloten vaststellingsovereenkomst waarin een ontslagvergoeding was afgesproken, moest worden nagekomen. De ex-werkgever: een organisator van grote feesten en partijen vond dat de afgesproken ontslagvergoeding niet hoefde te worden betaald, want er was sprake van betalingsonmacht door corona en dus overmacht. Nee hoor, zei de rechter. Geen overmacht. Betaling van de vergoeding kan door corona best moeilijk zijn, maar die betalingsonmacht is een omstandigheid die voor risico van de ex-werkgever komt. En ten slotte bepaalde de rechter recent nog maar een keer dat een werkgever niet zomaar eenzijdig vakantiedagen mag vaststellen.

En nu houden we (als het even kan) op over corona. Een nieuwe herfst, een nieuw geluid!