Dag van de Lokale Media

woensdag 3 december 2008

De sectie Lokale Media organiseert op zaterdag 14 maart weer een Dag van de Lokale Media. Het programma wordt samengesteld voor en door NVJ-leden van de sectie. Onderwerpsuggesties kunnen voor 31 december 2008 doorgemaild worden naar lokalemedia@nvj.nl.

Er is volop beweging in medialand, er gebeurt van alles. Soms hebben we daar invloed op, vaak ook niet. Dat is bij de nieuwsbladen en de huis-aan-huisbladen niet anders. Om de stand van zaken en de toekomstperspectieven eens goed onder de loep te nemen, houdt de sectie Lokale Media van de NVJ op zaterdag 14 maart weer een Dag van de Lokale Media. Tijdens deze dag wordt met lezingen, debatten en workshops uitgebreid stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen in de (lokale) journalistiek.
Het is een programma voor en door de NVJ-leden. Personen die onderwerpsuggesties hebben voor de workshops, worden uitgenodigd deze door te mailen. Te denken valt aan allerlei zaken die te maken hebben met bijvoorbeeld multimediale inzetbaarheid, of de invloed van de commercie. De Dag van de Lokale Media wordt gehouden bij Hogeschool InHolland in Rotterdam. Suggesties voor de invulling van de dag moeten vóór de jaarwisseling binnen zijn bij het bestuur van de sectie Lokale Media, mail lokalemedia@nvj.nl.