Dag van de Persvrijheid

donderdag 2 april 2009

De Dag van de Persvrijheid op 3 mei in Utrecht staat in het teken van persvrijheid in de wereld en het thema ‘De straat versus de verslaggever’. De Persvrijheidlezing wordt uitgesproken door Eberhard van der Laan, minister van Wonen, Werken en Integratie. Frank Bovenkerk, hoogleraar criminologie, presenteert zijn onderzoek naar bedreigingen van journalisten op reportage. Op de dag houdt de NVJ tevens haar jaarvergadering en viert haar 125-jarig jubileum met een feestelijke borrel.

Den Haag, Utrecht, Gouda, Amsterdam, Den Bosch. Steden waar in probleemwijken spanningen zijn geweest en buurtbewoners vijandig optraden tegen de aanwezige pers. Het zou wel eens een reden kunnen zijn voor de verslaggevers om af te moeten zien van rapportage over bepaalde buurten of stadsdelen. In opdracht van de NVJ onderzocht prof. Dr. Frank Bovenkerk, criminoloog van de Universiteiten van Utrecht en Amsterdam, de aard en omvang van dit verschijnsel. Hoe vaak komt zulke agressie voor? Bestaat het verschijnsel al langer of is het van recente datum? Betekent dit inderdaad dat de vrijheid van verslaggeving wordt beknot?
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten, die op 3 mei worden gepresenteerd, zal worden gediscussieerd over spanningen in probleemwijken, de veiligheid van journalisten en de drijfveren achter het verzet tegen de media.

Het thema ‘De straat versus de verslaggever’ zal ook terugkeren in de Persvrijheidlezing 2009 door Eberhard van der Laan, minister van Wonen, Wijken en Integratie, waarna een reactie volgt van Saskia Dekkers, correspondente in Parijs voor onder andere het
NOS Journaal.

De NVJ zal deze dag afsluiten met een feestelijke borrel ter gelegenheid van haar 125-jarig jubileum. Een goede gelegenheid voor leden om elkaar (weer) eens te ontmoeten.

In het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht is tevens de jubileumtentoonstelling van 60 jaar Zilveren Camera te bezoeken.

Programma: Jaarvergadering NVJ en Dag van de Persvrijheid
Meer informatie: www.persvrijheid.nl
Aanmelden: info@mjsnijders.net