Dagbladen ontduiken cao met ‘flexbeleid’

maandag 6 februari 2017

De NVJ organiseerde in de afgelopen weken bijeenkomsten bij het Algemeen Dagblad, Het Financieele Dagblad, Trouw, het Parool en de Volkskrant om te praten over de inzet voor de cao en het conflict dat ontstaan is over de verlaging van het PKB met 2 procent. De bezochte redacties zijn helder in hun standpunt: het plan van werkgevers om de PKB-verhoging (2%) niet meer toe te passen in 2017 moet direct van tafel. Er is grote steun voor de protestactie, die de NVJ samen met andere bonden is gestart.

Als de werkgevers hun zin krijgen, beginnen de cao- onderhandelingen met een loonsverlaging van 1,7 procent. Hierdoor gaan werknemers die onder de cao Uitgeverijbedrijf vallen er maandelijks minimaal 40 tot 80 euro op achteruit. Vóórdat de werknemersinzet voor de cao-onderhandelingen zal worden besproken, moet er duidelijkheid komen over de wijze waarop het PKB-budget van 2 procent zal worden uitbetaald in 2017. 

Flexibele medewerkers

Een ander punt van zorg is de grote inzet van flexibele medewerkers op de redacties. Zo blijken er bijvoorbeeld bij de Volkskrant naar schatting 80 journalisten op de redactie (omgerekend tenminste 40 fte) rond te lopen met “freelancecontracten”, op een totaal van 180 fte. Daarbij gaat het om structureel werk, dat ver onder cao-niveau wordt beloond.

Bij Trouw en Het Parool is sprake van soortgelijke verhoudingen. Zeker 20 procent van het werk op de redactie wordt door freelancers ingevuld tegen ondermaatse tarieven. Deze groep wordt bovendien volop ingezet om de avond- en weekenddiensten te draaien. Dit alles tegen dagprijzen van soms 120 tot 150 euro per dag, terwijl volwaardig journalistiek werk wordt geleverd.

Dit moet zowel bij het komende cao-overleg als in direct overleg met de Persgroep hoog op de agenda staan.

Ontduiking van de cao

De betrokkenen zelf kunnen hiertegen moeilijk protesteren, want ze worden op dag- of maandbasis ingehuurd, maar ze verrichten gewoon werk waarvoor formatie beschikbaar zou moeten zijn. De NVJ ziet dit als ontduiking van de cao en zal hierover een gesprek met de directie én hoofdredactie aanvragen.

‘Ik heb gemerkt dat de onvrede over dit beleid bij alle leden groot is’, reageert algemeen secretaris Thomas Bruning. ‘Jonge collega’s worden niet volwaardig behandeld en vanwege het ruime aanbod afgescheept met ‘schoonmakerstarieven’. Voor het grootste mediabedrijf van Nederland, dat uitstekend draait en via haar hoofdredactionele commentaren menig bedrijf de maat neemt, zijn dit echt ongekende praktijken.’

Zowel rechtstreeks in gesprekken met de Persgroep als in het aanstaande cao-overleg zal de NVJ inzetten op afspraken, die ervoor zorgen dat bedrijven hun flexwerkers normaal gaan behandelen én over hun “flexbeleid” zullen moeten gaan rapporteren, zodat medezeggenschap en NVJ hier tijdig op kunnen ingrijpen.

Werkdruk en onderbezetting

Ook de werkdruk, onderbezetting en de toenemende inzet van de redactie in avond- en weekenduren is een toenemend probleem, dat samenhangt met de 24/7 online-strategie van de redacties.

De komende weken zal de NVJ doorgaan met redactiebezoeken.