Deadline eerste aanvraagronde Leids Mediafonds 1 oktober

maandag 3 september 2018

De eerste ronde voor een subsidieaanvraag bij het Leids Mediafonds is in volle gang. Volgens Bob Nieman, voorzitter van bestuur van het fonds, bruist het van de plannen en rekent dat er de komende maand nog veel aanvragen binnenkomen. De deadline is 1 oktober. De aanvraag voor een bijdrage geldt voor journalistieke producties die een nieuwswaardig onderwerp in de Leidse samenleving en directe omgeving uitdiepen.

Het bestuur van het Leids Mediafonds: Milja de Zwart, René Roodheuvel, Bob Nieman, Ionica Smeets en Rick van Dijk. | Buro JP

Het Leids Mediafonds beheert 250.000 euro; een bedrag dat de subsidiegever – de gemeente Leiden – de komende jaren uittrekt voor versterking van de journalistiek in Leiden en directe omgeving. Het doel van het fonds is kwaliteitsjournalistiek bevorderen, zodat inwoners, instellingen en bedrijven beter geïnformeerd worden over wat er speelt in de stad Leiden en de directe omgeving.

Na de oprichting begin dit jaar van het onafhankelijke fonds is gewerkt aan een reglement. Daarin zijn de criteria vastgelegd waarop aanvragen zullen worden beoordeeld. Het fonds organiseert twee keer per jaar een aanvraagronde: in het najaar, met sluitingsdatum 1 oktober, en in het voorjaar, met sluitingsdatum 1 april.

Inmiddels zijn de eerste aanvragen binnen bij het Leids Mediafonds. Bob Nieman, voorzitter van het vijfkoppige bestuur van het fonds, hoopt dat er komende maand nog veel aanvragen bij komen. “We hebben vlak voor de zomer een kennismakingsbijeenkomst gehad met Leidse en regionale media. Daar bruiste het van de plannen. Ik reken er daarom op dat wij die de komende weken in de vorm van aanvragen zullen ontvangen.”

Een aanvraag bij het Leids Mediafonds kan via de website www.leidsmediafonds.nl worden gedaan. De spelregels staan op de site uitgelegd. Na sluiting van de eerste ronde beoordeelt het bestuur van het fonds of de aanvragen voldoen aan de criteria en worden gehonoreerd. Dat gebeurt binnen zes weken. Hopelijk verschijnen de eerste gesubsidieerde publicaties nog in 2018.

Leidraad inrichting lokaal mediafonds

De NVJ heeft een Leidraad ontwikkeld voor de inrichting van een lokaal mediafonds. Hierin staan aanbevelingen die lokale en regionale besturen kunnen gebruiken bij de inrichting van een dergelijk mediafonds. De leidraad is onder de aandacht gebracht bij onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ga hier naar de Leidraad [pdf].