Deel je ervaringen met het onderhandelen over auteursrechtencontracten

dinsdag 17 september 2013

beroeps- en belangenorganisaties van creatieven die auteursrechten en naburige rechten hebben, waaronder NVJ en NVF, roepen hun leden en achterban op om hun persoonlijke ervaringen te delen en de problematiek rondom auteursrechten een gezicht te geven. De reacties zullen worden verzameld en gepubliceerd op ondermeer de website van Platform Makers, het samenwerkingsverband van de 17 beroeps- en belangenorganisaties die professionele makers en uitvoerend kunstenaars vertegenwoordigen.

Het Platform Makers heeft als doel de positie van makers en uitvoerend kunstenaars bij het onderhandelen over hun auteursrechten te versterken. Een wetsvoorstel daarvoor is in onderhandeling in de Tweede Kamer.

Auteursrecht is ingewikkeld, maar heeft voor de mensen die er dagelijks mee te maken hebben vaak een grote impact. De reacties zullen worden gebruikt om de wetgever en de politiek ervan te overtuigen dat de Auteurswet moet worden aangepast.

Het verzoek is om in maximaal 300 woorden een of meerdere ervaringen te beschrijven die je hebt gehad met het onderhandelen over auteursrechten met een opdrachtgever of exploitant.

Dit kan bijvoorbeeld gaan over:

- het moeten afstaan van je rechten, al dan niet zonder redelijke vergoeding;
- het moeten toestaan van vrij hergebruik en doorverkoop door de opdrachtgever;
- het moeten accepteren dat de opdrachtgever je werk naar eigen inzicht kan aanpassen;
- andere bijkomende voorwaarden, zoals verplichte winkelnering, onbeperkte garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid met betrekking tot mogelijke inbreuk van derden, exclusiviteits- en non-currentiebedingen etcetera;
- de eventuele consequenties van het niet akkoord gaan met de door de opdrachtgever gestelde voorwaarden.

Help mee en stuur je reactie voor 29 september op naar het secretariaat van de NVJ: freelance@nvj.nl, onder vermelding van Reactie Platform Makers. Geef hierbij ook aan of je naam en/of opdrachtgever extern gebruikt mag worden.

Naam*:
Beroep:
Opdrachtgever/exploitant*:

Mijn ervaring(en) met het onderhandelen over auteursrechten [max 300 woorden]:


*wel/niet extern gebruiken