Dinsdag debat over Wetsvoorstel Bronbescherming in strafzaken

maandag 29 januari 2018

De Tweede Kamer behandelt dinsdagavond het Wetsvoorstel Bronbescherming in strafzaken. De NVJ juicht het toe dat na jarenlange strijd het debat weer wordt opgepakt. Vooruitlopend op dit debat heeft de Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming middels een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie opnieuw aanbevelingen voor het wetsvoorstel onder de aandacht gebracht. Het gaat in totaal om elf aanbevelingen, waarmee de Studiecommissie hoopt dat onder andere de minister het een en ander kan verduidelijken. Meer bij Villamedia