Directie HMC moet reorganisatie opschorten

maandag 26 oktober 2015

De redactieraad heeft grotendeels gelijk gekregen in haar vordering in het geschil met de directie van HMC. Daarmee heeft het redactiestatuut van de kort geding rechter de bescherming gekregen waarmee de dagbladjournalistiek de toekomst in kan. De NVJ is verheugd dat de kort gedingrechter een wijze beslissing heeft genomen in zo’n moeilijk dossier. 

Aantasting hoofdredactionele onafhankelijkheid

De rechter heeft besloten dat de door de directie van HMC voorgestelde reorganisatie van de hoofdredactionele structuur tot een aantasting van de hoofdredactionele onafhankelijkheid zou leiden, waardoor de hoofdredacteur zijn hoofdredactionele verantwoordelijkheid niet zou kunnen uitoefenen. De rechter meent tevens dat niet kan worden gesproken van een voldoende zwaarwegende reden voor de directie van HMC om af te wijken van het advies van de redactieraad. Beide door de redactieraad aangevoerde punten zijn daarmee grotendeels gehonoreerd.

Redactionele organisatie opschorten

De uitspraak veroordeelt HMC om de uitvoering van het besluit tot inrichting van de redactionele organisatie op te schorten, totdat de directie een nieuw besluit heeft genomen waarin de door de rechter aangereikte waarborgen zijn gerespecteerd. De rechter beveelt beide partijen aan het geschil op te lossen omdat zij daar samen belang bij hebben, desnoods met hulp van een door beide partijen aanvaardbare adviseur. 

De NVJ waardeert de manier waarop rechter Antoon Schotman de stelling van HMC pareert, namelijk dat de redactieraad geen procespartij zou zijn in dit geding. ‘Als je die stelling zou honoreren’, zo zegt de rechter, ‘dan is de directie van HMC evenmin procespartij. En dat is niet de bedoeling van het statuut geweest, dat nu juist raad en directie naar de rechter verwijst als zij er samen niet meer uitkomen.’