Doe mee aan de 'Monitor Freelancers en Media 2016'

donderdag 10 november 2016

Hoe gaat het met de freelancer in 2016? De NVJ en NVF roepen samen met de organisaties DuPho, BNO, FLA, Lira en Pictoright leden en niet-leden op om deel te nemen aan de 'Monitor Freelancers en Media 2016', over tarieven, onderhandelingspositie en auteursrechten van freelance (foto)journalisten, fotografen, illustratoren en grafisch ontwerpers.

Tarieven

De 'Monitor Freelancers en Media 2016' is al eerder in 2013 en 2015 gehouden onder freelance makers die werken voor de media. Kernonderwerpen van deze monitor zijn de tarieven, auteursrechten en onderhandelingsruimte van freelancers die voor de media werken. Dit jaar, 2016, ligt het accent op het in kaart brengen van de tarieven die de grotere mediaorganisaties betalen aan freelance makers.

De Wet Auteurscontractenrecht van juli 2015 is bedoeld om de positie van makers te verstevigen en schrijft een billijke vergoeding voor. In de monitor worden de effecten van de wet op de tarieven en op het beheer van auteursrechten gepeild.

Doe mee

Deelname voor leden is mogelijk via een inlogcode die zij op 2 november per e-mail hebben ontvangen. Deelname is ook mogelijk voor niet-leden.

De enquête kan worden ingevuld via de gebruikelijke browsers maar aanbevolen wordt om via Google Chrome in te loggen.

De onderzoeksresultaten worden eind 2016 bekendgemaakt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeker Henk Vinken van Pyrrhula Research Consultants BV uit Tilburg. Het veldwerk wordt gedaan door internetsurveybureau DataIM uit Amsterdam.