Doe mee aan de 'Monitor Freelancers en Media 2017'

donderdag 9 november 2017

Hoe gaat het met de freelancer in 2017? De NVJ en NVF roepen, samen met de organisaties Auteursbond, DuPho, BNO, Kunstenbond DAMD, Lira en Pictoright, leden en niet-leden op om deel te nemen aan de 'Monitor Freelancers en Media 2017', over tarieven, auteursrechten en onderhandelingspositie van freelance (foto)journalisten, fotografen, illustratoren en grafisch ontwerpers. De resultaten zullen eind 2017 bekend worden gemaakt.

Naar de vragenlijst

Achtergrond over de 'Monitor Freelancers en Media 2017'

De monitor is eerder in 2013, 2015 en 2016 gehouden onder freelance makers die werken voor de media, zoals (foto)journalisten, fotografen, illustratoren, cartoonisten en grafisch ontwerpers. Kernonderwerpen van de monitor zijn de tarieven, auteursrechten en onderhandelingsruimte van freelancers die voor de media werken.

Deze monitor wil een vinger aan de pols houden en zien hoe tarieven en vergoedingen zich ontwikkelen en of de onderhandelingspositie van freelance makers is toe- of afgenomen. Net als in 2016 zoomen we ook nu extra in op de tarieven die de grotere mediaorganisaties betalen aan freelance makers.

Deelname aan de monitor is belangrijk

In de monitor peilen we de effecten van de wet Auteurscontractenrecht op de tarieven en op het beheer van auteursrechten. De wet Auteurscontractenrecht van juli 2015 is bedoeld om de positie van makers te verstevigen en schrijft een billijke vergoeding voor. De wet wordt eind 2017 voor het eerst geëvalueerd. Deelname aan de monitor is daarom belangrijk.

Pyrrhula Research Consultants

Het onderzoek wordt net als in voorgaande jaren uitgevoerd door onderzoeker Henk Vinken namens Pyrrhula Research Consultants BV. Het veldwerk wordt gedaan door internetsurveybureau DataIM uit Amsterdam.

De enquête kan worden ingevuld via de gebruikelijke browsers maar aanbevolen wordt om via Google Chrome in te loggen. Eind 2017 worden de onderzoeksresultaten bekendgemaakt.