Doe mee aan de Monitor Freelancers en Media 2018

woensdag 27 maart 2019

Hoe ging het met de freelancer in 2018? De NVJ en NVF roepen, samen met de organisaties Auteursbond, DuPho, Lira en Pictoright, leden en niet-leden op om deel te nemen aan de 'Monitor Freelancers en Media 2018', over tarieven, auteursrechten en onderhandelingspositie van freelance (foto)journalisten, fotografen, illustratoren en grafisch ontwerpers. De resultaten zullen in mei 2019 bekend worden gemaakt.

Ontwikkelingen volgen van tarieven, auteursrechten en onderhandelingsruimte

De monitor is eerder in 2013, 2015 en 2016 en 2017 gehouden onder freelance makers die werken voor de media, zoals (foto)journalisten, fotografen, illustratoren, cartoonisten en grafisch ontwerpers. Kernonderwerpen van de monitor zijn de tarieven, auteursrechten en onderhandelingsruimte van freelancers die voor de media werken.

Deze monitor wil een vinger aan de pols houden en zien hoe tarieven en vergoedingen zich ontwikkelen en of de onderhandelingspositie van freelance makers is toe- of afgenomen. Net als in 2017 zoomen we ook nu extra in op de tarieven die de grotere mediaorganisaties betalen aan freelance makers.

Deelname aan de monitor is belangrijk

In de monitor peilen we de effecten van de wet Auteurscontractenrecht op de tarieven en op het beheer van auteursrechten. De wet Auteurscontractenrecht van juli 2015 is bedoeld om de positie van makers te verstevigen en schrijft een billijke vergoeding voor. De wet wordt in 2020 geëvalueerd. Deelname aan de monitor is daarom belangrijk.

NVJ- en NVF-leden hebben donderdag 28 maart via e-mail de link naar de enquête ontvangen. Ook niet-leden kunnen de vragenlijst invullen:

De enquête kan worden ingevuld via de gebruikelijke browsers maar aanbevolen wordt om via Google Chrome in te loggen.

Pyrrhula Research Consultants

Het onderzoek wordt net als in voorgaande jaren uitgevoerd door onderzoeker Henk Vinken namens Pyrrhula Research Consultants BV. Het veldwerk wordt gedaan door internetsurveybureau DataIM uit Amsterdam.

 In mei 2019 worden de onderzoeksresultaten bekendgemaakt.