Dokken!

woensdag 4 mei 2022

In de sport, de politiek, de universitaire wereld, de media en waar eigenlijk niet. Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt in de beste ‘families’ voor en elke keer weer zijn de bazen ‘geschrokken’.

Bij Talpa blijven ze schrikken: natuurlijk na de onthullingen bij the Voice en een paar maanden later, opnieuw grote schrik en oh zo, oprechte excuses. Ditmaal voor de uitlatingen van Johan Derksen en zijn daarom lachende kompanen. Kennelijk is schrik en sorry niet voldoende echt iets aan de bedrijfscultuur te doen. Sterker nog: bij Talpa staan de deuren voor de kijkcijferkanonnetjes weer wagenwijd open. Misschien de bedrijven maar eens treffen waar het raakt: in de beurs. Tien jaar geleden vond de rechter het nog niet makkelijk een werkneemster een schadevergoeding toe te kennen na onvoldoende optreden van de werkgever tegen een zich misdragende collega. Een ‘losse sfeer’: wen er maar aan. Inmiddels zijn rechters meer bereid mee te denken met slachtoffers. De grondslag voor een verzoek tot schadevergoeding is dan de zorgplicht van de werkgever. Die heeft namelijk een wettelijke plicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. Van een werkgever wordt verwacht dat de organisatie zo is ingericht dat slachtoffers veilig en onafhankelijk kunnen klagen en dat er daadkrachtig wordt opgetreden als er sprake is van (een vermoeden van) seksuele intimidatie. Dat was in ieder geval niet zo bij Optiver, een effectenhandelaar. Een mannenwereldje, met eigen humor (denk Johan Derksen). Zo werd er bijvoorbeeld op een fictieve markt gehandeld in dick pics, het salaris van vrouwelijke pornosterren en de duurste bh. Lachen joh! Optiver kende deze cultuur en de klachten van de vrouwen daarover, maar deed heel lang niets. Een vrouwelijk werkneemster vraagt zelf ontbinding van haar arbeidsovereenkomst en krijgt van de rechter naast de gewone transitievergoeding een billijke vergoeding van € 350.000. Daarbij neemt de rechter wel het in deze branche gebruikelijke hoge beloningsniveau mee. Een andere recente zaak ging over Schouwburg de Kampanje in Den Helder. In die werksituatie klaagde een medewerkster herhaaldelijk, maar tevergeefs over een mannelijke collega. De collega knuffelde haar tegen haar zin, pakte haar vast en maakte opmerkingen als: ‘kom maar bij papa’. De werkneemster is er letterlijk ziek van geworden. Het Hof Amsterdam rekent het de Kampanje zwaar aan dat er ondanks vele klachten van tenminste drie jonge werknemers over deze 20 jaar oudere kok, niets met de klachten gebeurde. Het Hof acht de Kampanje aansprakelijk voor de door de vrouw geleden materiële en immateriële schade. Misschien helpt dàt de vrouwen bij Talpa en D’66 en Ajax eindelijk eens echt: niet schrikken, geen gratuite excuses, maar gewoon dokken.