Nieuws

Reorganisaties Volkskrant en Trouw

De NVJ voert bij de Volkskrant en Trouw overleg met redactiecommissies, redactieraden en ondernemingsraden over de aangekondigde reorganisaties. Vorige week werd bekendgemaakt dat bij de redactie van de Volkskrant 20 banen verdwijnen en bij die van Trouw 16. De NVJ praat op dit moment ook directies en hoofdredacties over de toepassing en uitvoering van het Sociaal Plan. Ook probeert de NVJ zoveel mogelijk vragen van individuele leden te beantwoorden en ze met raad en daad bij te staan. Lees meer bij Villamedia. Lees meer over Reorganisaties Volkskrant en Trouw

11 december 2009

‘Afluisterbevoegdheid AIVD te vroeg ingezet’

Algemeen secretaris van de NVJ, Thomas Bruning, is van mening dat het oordeel van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aantoont dat de AIVD niet juist heeft gehandeld in de zaak rond het lek van stukken naar De Telegraaf. De commissie, die door minister Ter Horst werd ingeschakeld, meldt dat de AIVD in het algemeen zorgvuldig handelde. ‘Hoe kun je zorgvuldig handelen als je veel te vroeg gebruik maakt van de afluisterbevoegheid’, aldus Bruning. Lees meer op Villamedia. Lees meer over ‘Afluisterbevoegdheid AIVD te vroeg ingezet’

4 december 2009

NVJ werkt aan spelregels Plasterk-regeling

De NVJ legt op dit moment de laatste hand aan de voorwaarden waaronder de zogenoemde Plasterk-gelden straks worden toegekend aan dagblad- en tijdschriftredacties. Een meerderheid van de Kamer is voorstander van de regeling om met overheidsgeld zestig jonge journalisten aan te stellen. Het initiatief van minister Plasterk komt bovenop de het stimuleringsregeling uit de Dagblad-CAO. De Plasterk-gelden worden verleend indien dagbladbedrijven ook deelnemen aan het Instroomproject Jonge Journalisten. Lees meer over NVJ werkt aan spelregels Plasterk-regeling

3 december 2009

Opnieuw principeakkoord RTL Nederland

Afgelopen maandag is er opnieuw een principeakkoord bereikt tussen de de NVJ, FNV KIEM en de Unie en de directie van RTL Nederland voor een tweejarige CAO voor RTL Nederland. Het grootste verschil met het vorige principeakkoord is dat in 2010 de nullijn wordt losgelaten: per 1 juli komt er 1% structureel bij; ¼% verhoging eenmalig gegarandeerd aan het einde van het jaar; ¼% structureel indien het bedrijfsresultaat hoger uitvalt dan in 2009. De details van dit akkoord worden op dit moment op papier uitgewerkt. Lees meer over Opnieuw principeakkoord RTL Nederland

2 december 2009

‘Kamerleden: steun instroomvoorstel Plasterk’

De sectie Dagblad van de NVJ roept leden van de Tweede Kamer op om in te stemmen met het voorstel van minister Plasterk, waarin geld wordt vrijgemaakt voor het aannemen van jonge journalisten bij kranten- en weekbladredacties. Sectievoorzitter Ernst-Jan Rozendaal schetst in een brief aan de Tweede Kamer hoe nodig deze zogenoemde ‘Plasterk-gelden’ zijn. ‘De zorg om de onafhankelijkheid van de journalistiek is ongegrond.’ De sectie roept bovendien haar leden op om ook hun eigen (regionale) vertegenwoordigers in de Tweede Kamer te vragen dit voorstel te steunen. De behandeling in de Tweede Kamer vindt begin volgende week plaats. Lees meer over ‘Kamerleden: steun instroomvoorstel Plasterk’

26 november 2009

CAO RTL Nederland afgestemd

Het principeakkoord over een nieuwe CAO bij RTL Nederland is afgestemd door leden van de NVJ en FNV KIEM. Struikelblok is de nullijn gedurende de looptijd van de CAO; er komt gedurende die periode niets bij. NVJ-secretaris Marc Visch zal begin volgende week een ledenvergadering houden om te horen met welk mandaat hij teruggaat naar de onderhandelingstafel. Lees meer over CAO RTL Nederland afgestemd

23 november 2009

Geen boete voor Revu-verslaggever

Revu-verslaggever Nick Kivits is door de Haagse politierechter vrijgesproken van (uitlokking van) computervredebreuk. Revu publiceerde eind vorig jaar een artikel over het hacken van mailboxen, waarbij ook de mailbox van staatssecretaris Jack de Vries was gekraakt. De Vries werd ingelicht en kreeg bovendien tips ter beveiliging van zijn e-mail. De NVJ is blij met de vrijspraak. Lees meer over Geen boete voor Revu-verslaggever

23 november 2009
Resultaat 11 - 20  (van 288)

Pagina's