Nieuws

Reacties besluit overleg besturen Freelance en NVF

Acht freelancers en drie fotografen reageerden via e-mail op het besluit van de besturen freelance en NVF om geen eigen acties te organiseren in het verlengde van de dagbladacties vorige week. Via Twitter ontving de NVJ een herhaaldelijk oproep om zich in te zetten voor een Freelance CAO. De NVJ geeft een overzicht van alle reacties en vragen, inclusief antwoorden.

23 december 2011
Lees meer

Negen vragen over wurgcontracten

Regelmatig krijgen freelance journalisten en fotografen door opdrachtgevers bepalingen voorgelegd waarin zij alle rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, moeten overdragen. Wurgcontracten. Wat zijn het en wat zijn de mogelijkheden om je hiertegen te verzetten? En wat doet de NVJ tegen het verschijnsel wurgcontract? Lees meer over Negen vragen over wurgcontracten

23 december 2011

NVJ over: Transparantie

Transparantie had het Woord van het Jaar moeten zijn als dat niet al Tuigdorp was geworden – en als Transparantie niet al bestaan had. Toch: woord van het jaar, omdat transparantie het begrip is waar het ook dit jaar aan heeft ontbroken. Of het nou ging om openheid over de toestand van de Euro, de benoeming van Donner als vice-president van de Raad van State of de ijsbeertjes in Frozen Planet: gebrek aan openheid hebben zij met elkaar gemeen. Lees meer over NVJ over: Transparantie

23 december 2011

Urgente oproep aan alle freelancers

Maar liefst 78 freelancers hebben gehoor gegeven aan de oproep van de NVJ van afgelopen vrijdag 16 december. De NVJ roept alle freelancers op om inzage te geven in hun contracten en in hun tarieven. Om een representatief beeld te krijgen van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van freelancers is het noodzakelijk dat freelancers en masse gehoor geven aan deze urgente oproep. Lees meer over Urgente oproep aan alle freelancers

23 december 2011

‘Dankzij de journalistiek weten we meer’

‘Het belang van journalistieke kwaliteit is in één zinnetje samen te vatten: ‘dankzij de journalistiek weten we meer’. Dat is precies waar het over gaat. Het is een definitie van kwaliteit, naast die andere definities zoals onafhankelijkheid, waarheidsgetrouwheid en fairness.’ Dit zegt NVJ-voorzitter Hella Liefting in de Vak Krant, een uitgave van de NVJ naar aanleiding van de Conferentie over Journalistiek Vakmanschap die op 1 december 2011 in Hilversum werd gehouden. Verder in deze krant ondermeer: Jeroen Smit over de komende gouden jaren voor de journalist; Jan Marijnissen over het belang van kritische journalistiek; de zoektocht van Tony van der Meulen naar journalistieke kwaliteit; Hella Hueck over journalistieke onafhankelijkheid bij RTL; en het behoud van journalistieke infrastructuur in de regio. Lees meer over ‘Dankzij de journalistiek weten we meer’

20 december 2011

Kwestie van kwaliteit

Een hoogstaande beoefening van het journalistieke vak bevorderen en de beroepsbelangen van leden behartigen, zo staat het al meer dan 100 jaar in onze statuten. Deze maand kwamen deze twee doelen mooi samen in de acties voor de dagblad-CAO en de door de NVJ gehouden conferentie over journalistiek vakmanschap op 1 december jl. Lees meer over Kwestie van kwaliteit

20 december 2011
Resultaat 1 - 10  (van 354)

Pagina's