Nieuws

Rechter legt socialemediaverbod op

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft bepaald dat een man beledigende teksten over zijn ex-vrouw op Facebook, Hyves en blogspot binnen twee dagen moet verwijderen en zijn profielen een jaar moet sluiten. Doet hij dit niet dan krijgt zijn ex-vrouw toestemming om deze socialemediaprofielen te laten verwijderen. De rechter verwierp het verweer dat sociaal mediaprofielen privé zijn.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Rechter legt socialemediaverbod op

5 februari 2013

“Geef ons cijfers”

OPINIE – Investeerders verdienen aan het nieuws maar er is geen geld meer voor (kwalitatieve) journalistiek. Bekend is dat NDC Mediagroep jaarlijks één miljoen euro betaalde voor de diensten van het Geassocieerde Pers Diensten (GPD). Dit samenwerkingsverband van regionale dagbladen, is 31 december 2012 opgeheven. De persdienst leverde 76 jaar lang kopij aan regionale kranten. NDC heeft landelijk en buitenlands nieuws nodig. Dit nieuws heeft zij nu bij het AD ingekocht. De vraag is hoeveel zij hier voor hebben betaald, stelt NVJ-secretaris Rosa García López. Meer bij Villamedia Lees meer over “Geef ons cijfers”

4 februari 2013

ViP onderzoekt arbeidspositie jonge journalisten


De jongerensectie van de NVJ, Vers in de Pers (ViP) is een onderzoek gestart naar de arbeidsmarktpositie van jonge journalisten. De onderzoekers willen onder meer naar boven halen wat de perspectieven zijn . “Dan moet je denken aan bijvoorbeeld specialisaties die nu ondervertegenwoordigd zijn op een redactie”, aldus Marloes Lemsom, voorzitter van ViP. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd op 21 maart tijdens de Nyenrode-conferentie over opleidingen en journalistieke beroepspraktijk, die voorafgaat aan de presentatie van de teams voor De Tegel Toekomstprijs en de uitreiking ‘s avonds van de jaarlijkse De Tegel. Lees meer over ViP onderzoekt arbeidspositie jonge journalisten

4 februari 2013

Masterclass Bladenmaken freelance

NVJ Academy en de Groep Publiekstijdschriften van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) organiseren voor het zesde achtereenvolgende jaar de vijfdaagse Masterclass Bladenmaken voor ervaren freelance redacteuren. De Masterclass Bladenmaken 2013 vindt plaats op vrijdag 19 en zaterdag 20 april, vrijdag 14 en zaterdag 15 juni en vrijdag 20 september 2013 en is speciaal ontwikkeld voor ondermeer schrijvende freelance redacteuren van publieks-, opinie- en omroepbladen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Lees meer over Masterclass Bladenmaken freelance

1 februari 2013

Overname Sdu geen personele gevolgen

Het Nederlandse uitgeefbedrijf Sdu is verkocht aan het Franse uitgeefbedrijf Editions Lefebvre Sarrut (ELS). Vorige week heeft de NVJ overleg gehad met Sdu-directeur Sam van Oostrom naar aanleiding van de overname. De NVJ is redelijk positief over de overnamekandidaat, maar zal de verdere ontwikkelingen nauw volgen. Het portfolio waar ELS zich op richt (Legal, Tax en Regulatory) sluit niet aan bij de Business Information uitgaven van de Sdu. In eerste instantie zal de overname niet tot personele gevolgen leiden. Wel zal worden gekeken naar de positie die Business Information gaat innemen. ELS, een familieconcern, motiveert de overname primair als een strategische zet gericht op de lange termijn. Lees meer over Overname Sdu geen personele gevolgen

31 januari 2013

Periodiek overleg NVJ en nationale politie

De NVJ en de nationale politie werken aan een plan voor een betere bekendheid van de Politieperskaart. Ook worden afspraken gemaakt met de Politieacademie om gastcolleges te geven over de verhouding tussen pers en politie en de rechten en plichten van journalisten bij incidenten en op de openbare weg. Tenslotte wordt een ontmoeting gepland met alle hoofden voorlichting van de nieuwe politieregio’s, waarbij beide beroepsgroepen de knelpunten in de regio’s kunnen bespreken en aanpakken. Deze afspraken zijn gemaakt na overleg tussen de NVJ en het hoofd communicatie van de nationale politie, Yvette Moll. Lees meer over Periodiek overleg NVJ en nationale politie

28 januari 2013

Lira Correspondentenprijs

Het Lira Auteursfonds Reprorecht heeft samen met het Fonds BJP (Bijzondere Journalistieke Porjecten) een prijs ingesteld voor het buitenlandse freelance correspondentschap. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt. Het Lira Auteursfonds Reprorecht en Fonds BJP willen met de prijs eer betuigen aan de het werk van de correspondent en de buitenlandjournalistiek, zowel wat betreft de directe nieuwsvoorziening als de achtergrondinformatie (analyses, reportages). De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 5.000,- en een oorkonde. Lees meer over Lira Correspondentenprijs

25 januari 2013

“Freelancers moeten zich gaan verbijzonderen”

Met de benoeming van het nieuwe bestuur van NVJ Freelance wordt duidelijk wat de inzet van de sectie wordt in 2013. Naast het opkomen voor billijke tarieven wil ze een aantal randvoorwaarden creëren zodat freelancers beter in staat zijn om hun journalistieke taak te kunnen uitvoeren. Brenno de Winter, de nieuwe voorzitter van NVJ Freelance: “Het gaat niet alleen om winst draaien, het gaat ook om een goed journalistiek product en daar hebben freelancers een belangrijke rol in te spelen.” Lees meer over “Freelancers moeten zich gaan verbijzonderen”

25 januari 2013
Resultaat 391 - 400  (van 418)

Pagina's