Nieuws

Leidraad voor responsible disclosure

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil hacken onder voorwaarden toestaan. Hackers moeten op verantwoorde wijze kunnen binnendringen in computersystemen van bedrijven om zo ICT-problemen aan het licht te brengen. Zij mogen geen onnodige schade aanrichten in informatiesystemen, mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk en moeten wachten met openbaarmaking van hun bevindingen totdat het desbetreffende bedrijf de problemen heeft verholpen.

Bron: Rijksoverheid.nl Lees meer over Leidraad voor responsible disclosure

14 januari 2013

Mondelinge proeftijd moet vóór of kort na aanvang arbeid

Een werknemer was bijna twee maanden werkzaam toen hij de arbeidsovereenkomst met daarin een proeftijd van twee maanden ondertekende. Kort daarna beëindigde de werkgever de arbeidsovereenkomst op grond van de proeftijd. In beginsel behoort een proeftijd voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst schriftelijk te worden overeengekomen. De kantonrechter overweegt dat een latere schriftelijke vastlegging van een mondeling afgesproken proeftijd weliswaar is toegestaan, maar dan moet de proeftijd wel vóór of kort na aanvang van de arbeidsovereenkomst worden afgesproken. Daarover was in dit geval discussie en daarom oordeelt de kantonrechter dat geen sprake is van een rechtsgeldig proeftijdontslag.

Bron: Rechtspraak.nl Lees meer over Mondelinge proeftijd moet vóór of kort na aanvang arbeid

14 januari 2013

Sociale uitkeringen verhoogd

De bruto WW, WIA en WAO uitkeringen zijn per 1 januari verhoogd met 0,91%. De werkelijke stijging hangt af van persoonlijke omstandigheden. Van belang is hoe hoog het inkomen was voordat iemand een uitkering kreeg. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximumdagloon. Verdient iemand meer, dan telt het gedeelte boven het maximum niet mee bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Het maximumdagloon is vastgesteld op 194,85 euro bruto per dag.

Bron: Rijksoverheid.nl Lees meer over Sociale uitkeringen verhoogd

14 januari 2013

Schadebegroting bij online auteursrechtinbreuk

Bij auteursrechtinbreuken op internet wordt steeds vaker geprocedeerd. De algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie worden regelmatig als “rechtens aanvaardbaar en geaccepteerd uitgangspunt om de schade te begroten” opgevoerd. In een aantal van de onderzochte gevallen wordt een verhoging naar twee (soms drie) maal de oorspronkelijke licentievergoeding toegewezen.

Bron: Ius mentis Lees meer over Schadebegroting bij online auteursrechtinbreuk

14 januari 2013

Rechter bepaalt of AIVD bronnen journalisten mag achterhalen

De rechter beslist voortaan of de AIVD bijzondere bevoegdheden mag inzetten om bronnen te achterhalen van journalisten die een beroep doen op bronbescherming. Dat schrijft de minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) naar aanleiding van de uitspraak van het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) over het afluisteren en gijzelen van twee journalisten van De Telegraaf. Het EHRM oordeelde eind november dat dat onterecht was gebeurd.

Bron: NRC Lees meer over Rechter bepaalt of AIVD bronnen journalisten mag achterhalen

14 januari 2013

Van Markenlezing 2013: ‘Branded Journalism’

Steeds vaker zetten merken journalistieke methodieken in om hun merkwaarden te vergroten. Deze praktijk heeft de benaming ‘Branded Journalism’ gekregen. Is dit echte journalistiek, of pr verpakt in een jasje van onafhankelijkheid? Tijdens de Van Markenlezing 2013 op 31 januari geven columnist en journalist Ebele Wybenga en voormalig journalist en bedrijfscommunicator Henk Vlaming hun visie op ‘Branded Journalism’. De lezing wordt georganiseerd door Logeion, beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. NVJ-leden kunnen met korting de lezing en discussie bijwonen. Lees meer over Van Markenlezing 2013: ‘Branded Journalism’

7 januari 2013
Resultaat 411 - 419  (van 418)

Pagina's