Eén dag te laat: voortzetting arbeidsovereenkomst

vrijdag 1 maart 2013

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor zes maanden. Voor of op de einddatum van de arbeidsovereenkomst is niet gesproken over verlenging of beëindiging. Op de eerstvolgende dag na afloop van de overeengekomen arbeidsperiode gaat de werknemer als gebruikelijk aan het werk. In de loop van die dag krijgt hij een schrijven, waarin staat dat zijn arbeidsovereenkomst afloopt op deze dag en dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. De werknemer stelt dat zijn dienstverband zonder tegenspraak is voortgezet. Dit is het geval. De werkgever heeft het vertrouwen gewekt dat de arbeidsovereenkomst stilzwijgend werd voortgezet. Dat hij zich heeft vergist in de einddatum is een omstandigheid die voor zijn rekening en risico komt.