Eén journalistieke cao: erop of eronder

woensdag 1 juli 2015

Eén moderne cao voor alle journalisten die werken in het Uitgeverijbedrijf, met behoud van alle journalistieke waarden. De onderhandelaars van de NVJ werken noest door aan dit megaproject. De eerste mijlpaal werd eind 2014 gepasseerd, met instemming van de leden. Dit voorjaar is vervolgens voorlopige overeenstemming bereikt over overgangsbepalingen voor journalistieke bepalingen die nog niet in het akkoord voor 2014 waren vastgelegd.

Over een toekomstbestendige pensioenregeling zijn in werkgroepverband harde noten gekraakt, maar nog geen afspraken gemaakt. De nieuwe regelingen van de Wet Werk & Zekerheid zijn ingepast in de nieuwe cao. Die regelingen zijn nu klaar om ter beoordeling aan de leden te worden voorgelegd.
 
‘We naderen de eindstreep voor de nieuwe, moderne journalistieke cao als onderdeel van de cao Uitgeverijbedrijf’, zegt dagbladsecretaris Annabel de Winter. ‘Maar zoals dat vaker gaat, vlak voor de finish kan het nog knap spannend worden. Dat geldt zeker ook voor deze cao Uitgeverijbedrijf 2015.’
 
Afgelopen maandag leidden onderhandelingen over lonen en aanvulling WW bij ontslag ten gevolge van structuurwijziging en reorganisatie voor de journalistiek, nog niet tot overeenstemming tussen NVJ en de werkgevers verenigd in de WU. Aanstaande maandag worden de onderhandelingen voortgezet. ‘Het is erop of er onder’, aldus De Winter.