E-mailactie: ‘versoepel urencriterium’

donderdag 4 maart 2010

De vier organisaties voor zelfstandigen zonder personeel van de FNV, waaronder NVJ, vragen hun leden om demissionair minster van Financiën Jan Kees de Jager een e-mail te sturen waarin de minister wordt opgeroepen om bij de komende belastingaangifte het urencriterium van 1.225 uur niet te streng te hanteren. De leden kunnen hiervoor onderstaande voorbeeldtekst gebruiken.

De Jager moet voor zzp'ers in actie komen, vindt ondermeer NVJ. Zij willen dat de minister over het jaar 2009 niet strikt de hand houdt aan het urencriterium van 1225 uur ter bepaling van de zelfstandigenaftrek. Gebeurt dat wel, dan lopen zzp'ers namelijk opnieuw financiële schade op. De zzp-organisaties van de FNV waarschuwen voor de economische schade als vele zzp'ers hun bedrijf niet kunnen voortzetten. Zij willen dat vóór het sluiten van de belastingaangifte over 2009 het urencriterium wordt aangepast.
Een aantal zelfstandige journalisten en fotojournalisten heeft minder opdrachten, zegt Ellie Speet, NVJ-secretaris: 'Door juist nu een flexibel urencriterium te hanteren, kan de overheid laten zien dat er iets terechtkomt van de jarenlange belofte om zzp’ers bij hun ondernemerschap te ondersteunen.'
Juist vanwege de crisis kan een aantal zzp'ers niet aan het urencriterium voldoen, zegt directeur Linde Gonggrijp van FNV Zelfstandigen in Diensten etc. 'Ze moesten interen, hun omzet liep terug. Komt daar nu een extra belastingaanslag overheen, dan overleven velen dat niet.'
Inger Minnesma van FNV KIEM: 'Ook zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten hebben minder opdrachten. Om toch als kunstenaar te blijven werken, is vaak een bijbaantje in loondienst nodig. Daarom is het ook voor kunst en cultuur belangrijk om het urencriterium flexibel toe te passen.'

De e-mailactie is een snelle actie vanwege de belastingaangifte 2009. Achter de schermen werkt de NVJ samen met de andere FNV-bonden aan een advies om een aantal regels voor zzp’ers te versoepelen. Dit jaar komt de Sociaal-Economische Raad met een advies over de wenselijkheid van een ander stelsel van sociale zekerheid voor zzp’ers. Onlangs bracht FNV in dit verband haar beleidsvoorstellen naar buiten. De aanzet hiertoe werd al eerder binnen de Zelfstandigen Advies Raad ZAR besproken, waarin ook de NVJ is vertegenwoordigd.
Hierin pleit ondermeer de NVJ over een versoepeling van het urencriterium. Ellie Speet, secretaris van de sectie Freelance: ‘Het verlagen van het urencriterium is van groot belang omdat enerzijds steeds meer journalisten vanwege de crisis niet aan het urencriterium kunnen voldoen en daarmee fiscale aftrekposten missen, anderzijds omdat het vak verandert. Er ontstaan steeds meer hybride vormen van vaste dienst werken en freelancen.’

Ook zal een sociaal vangnet voor freelancers moeten worden onderzocht. Denkbaar is een brede volksverzekering voor arbeidsongeschiktheid die een basisdekking biedt voor iedereen. ‘Maar ga geen oude zenuw blootleggen’, waarschuwt Speet, ‘want niemand wil terug naar de dure WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen).’

Daar waar de tarieven onder druk staan wil FNV afspraken kunnen maken over minimumtarieven voor zzp’ers. De NVJ is beslist geen voorstander. ‘Van de oude HOCO-tarieven bij de omroep hebben we geleerd dat een minimumtarief absoluut niet werkt en dat het leidt tot een maximumtarief.’ Het alternatief van de NVJ is de tarievencalculator (www.nvj.nl/advies) met daarnaast de inspanning voor de terugkeer van adviestarieven.

VOORBEELDTEKST

e-mail: mail@minfin.nl

Aan de Minister van Financiën

Excellentie,

Als zzp'er vraag ik u om hulp: zorg dat ik in deze tijd van crisis niet de zelfstandigenaftrek misloop. Hanteer bij de belastingaangifte over 2009 niet streng het criterium van 1225 uur. Die financiële handreiking heb ik dringend nodig. Er is haast bij, want het is tijd voor mijn belastingaangifte.

Als zelfstandige heb ik in 2009 de crisis in volle omvang ervaren. Mijn omzet is aanzienlijk teruggelopen. Uit mijn extra acquisitie kwamen lang niet altijd nieuwe opdrachten. Nu hoort tegenslag bij het zelfstandig ondernemerschap. En met mijn bescheiden buffer uit goede tijden meende ik aanvankelijk deze lastige periode te kunnen overbruggen. Inmiddels gaat deze crisis mijn spankracht als zzp'er echter verre te boven. En het einde is nog niet in zicht. Met uw handreiking kan ik mijn bedrijf voortzetten en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de economie.

Ik reken op u.
Met vriendelijke groet,