Ed Groot (PvdA): Afschaffing zelfstandigenaftrek volstrekt niet aan de orde

dinsdag 2 juni 2015

De regeringspartijen PvdA en VVD beloven dat de zelfstandigenaftrek blijft bestaan. Kamerleden Ed Groot (PvdA, foto) en Erik Ziengs (VVD) lieten tijdens een hoorzitting over de zelfstandigenaftrek dinsdagmiddag in Nieuwspoort weten dat van afschaffing geen sprake is.

Hoewel Ed Groot de resultaten van het interdepartementaal beleidsonderzoek nog wil afwachten, wil hij in elk geval de onrust wegnemen die onder veel zzp’ers leeft. ‘Afschaffing van de zelfstandigenaftrek is volstrekt niet aan de orde.’ Groot vindt wel dat schijnconstructies snel moet worden aangepakt. ‘Dat is in het belang van de zzp’ers, want het alternatief is een race naar de bodem. De tarieven worden steeds lager, mensen beconcurreren elkaar. Dat moeten we niet willen.’

Keuzes

Ook Erik Ziengs van de VVD hecht veel waarde aan de zelfstandigenaftrek. ‘Die is er niet voor niks. Een ondernemer wil keuzes maken en de zelfstandigenaftrek is er, zodat die ondernemer die keuzes voor bijvoorbeeld verzekeringen ook kan maken.’ Ziengs belooft dat met de komende belastingherziening het inkomen van de zzp’er er niet op achteruit gaat. ‘Als de herziening zou leiden tot inkomensachteruitgang zal de VVD er voor gaan liggen.’

Ondernemersklimaat 

Rosa García López (NVJ Zelfstandigen) is blij met het statement van beide regeringspartijen. ‘Wij weten dat heel veel zelfstandigen zelfstandig willen blijven, maar dan willen we wel dat het ondernemersklimaat ook verbetert.’

Goed opdrachtgeverschap

Edwin Bouwers (FNV ) vraagt daarbij aandacht voor goed opdrachtgeverschap. Hij ziet businessmodellen ontstaan, zoals bij PostNL, van werknemers en zzp’ers waarbij wordt voorgehouden dat zzp’ers duizenden euro’s per jaar netto meer overhouden dan werknemers. ‘Dat wordt gebruikt als een verkoopverhaal, maar ondertussen worden alle risico’s bij de zzp’ers gelegd en bestaat er geen mogelijkheid meer tot collectief onderhandelen over tarieven. Er worden machtsposities gecreëerd die de positie van zzp’ers ondermijnen.’

De Persgroep

Ook in de mediasector zijn de machtsverhoudingen steeds schever gegroeid. De meest recente voorbeelden zijn de drie- en vier maandscontracten bij de omroepen en deze week nog de aangepaste freelancevoorwaarden bij De Persgroep. Rosa García López: ‘Goed ondernemerschap betekent dat het in elk geval mogelijk wordt om te onderhandelen. De tarieven zullen echt veel beter moeten worden.’

Aan de hoorzitting namen deel: Edwin Bouwers (FNV ), Ed Groot (Tweede Kamerlid PvdA), Steven van Weyenberg (D66), Erik Ziengs (VVD), Michaël van Straalen (MKB Nederland), Peter van den Bunder (FNV KIEM), Rosa García López (NVJ Zelfstandigen).  De hoorzitting was een initiatief van de NVJ, FNV KIEM, Platform Makers en Kunsten’92.  

Meer bij Villamedia