Eerste bijeenkomst paritaire commissie

donderdag 28 februari 2008

De paritaire commissie Marktconform Loongebouw Vaktijdschriften is voor het eerst bijeengekomen. Opdracht van de commissie is te bekijken in hoeverre het huidige systeem en de profielen in de CAO nog kloppen gezien de ontwikkelingen in de sector.

Verder zal gekeken worden of de beloning marktconform is. Het onderzoek dat destijds voor Publieks/opiniejournalisten is verricht vormt de basis van het Vakonderzoek. Partijen streven ernaar 1 juli 2008 aan CAO partijen te rapporteren.