Eindbod TMG in overleg sociaal plan

vrijdag 13 december 2013

Na moeizame onderhandelingen tussen Telegraaf Media Groep (TMG) en de vakorganisaties over een nieuw sociaal plan is de werkgever met een definitief eindbod gekomen. De NVJ zal dat bod neutraal aan de leden bij TMG voorleggen. Volgens NVJ-onderhandelaar Arthur Maandag zat er niet meer in.

Wie nu in het kader van reorganisatie bij TMG moet vertrekken, ontvangt op basis van de “oude” kantonrechtersformule een uitkering met een zogeheten correctiefactor van 0.8 procent. Mensen die vrijwillig opstappen krijgen een hogere vergoeding door toepassing van factor 0.9.

Het huidige sociaal plan loopt op 1 januari 2014 af. Aanvankelijk had TMG na onderhandelingen over een nieuw plan een eindbod gepresenteerd, waarbij iedereen op basis van de “nieuwe” kantonrechtersformule een bedrag mee zou krijgen met een factor van 0.8. Dat zou tot fors lagere vergoedingen leiden. Nader overleg tussen de partijen heeft er toe geleid dat TMG gisteren met een nieuw en hoger eindbod is gekomen.

Basis blijft het oude sociaal plan. Het eindbod voorziet erin dat in het nieuwe plan alsnog zal worden uitgegaan van de “oude” en gunstiger kantonrechtersformule. Daarbij zal voor iedereen, boventalligen en plaatsmakers, eenzelfde correctiefactor gelden van 0,65 procent.

Er is nadrukkelijk toegezegd het huidige sociale plan ook na 1 januari van kracht zal blijven voor de lopende inkrimping met 350 medewerkers, die nog niet is afgerond.
Verder is TMG bereid een aantal zaken voor haar rekening te nemen, die belangrijk zijn voor de mensen die op zoek moeten naar een nieuwe baan. Hierbij gaat het ondermeer om de kosten van een arbeidsmarktanalyse, van scholing en van eventuele bemiddeling. Elders moeten die kosten vaak door de betrokkenen vanuit hun vertrekvergoeding worden betaald.

Het is de bedoeling dat het nieuwe plan per 1 juli 2014 ingaat en tot medio 2015 geldt.