Einde wildgroei tijdelijke omroepcontracten inzet cao-onderhandelingen

woensdag 29 oktober 2014

Deze week starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het Omroeppersoneel 2015. De NVJ zet in op een structurele loonsverhoging van 3 procent, gezien de achterblijvende koopkrachtontwikkeling. Verder is de inzet  van de NVJ dat structureel werk moet worden uitgevoerd door omroepwerknemers met een vast dienstverband, aldus het voorstellenpakket

De wildgroei aan onzekere contracten zorgt voor grote onzekerheid over inkomen en werktijden. Dit vraagt om heldere en controleerbare afspraken, waarbij werkgevers kunnen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden, onder meer door afspraken te maken over de maximale omvang van de flexibele schil. Dit kan bijvoorbeeld door de bewijslast om te keren: de werkgever moet aantonen dat de cao wordt nageleefd als daar twijfel over bestaat.

De NVJ stelt voor dat contracteerregeling I (ex cao artikel 6) komt te vervallen, waarbij de essentie van deze regeling, een reële en gereguleerde doorstroming van tijdelijke naar vaste dienstverbanden, wordt meegenomen in een aangepaste contracteerregeling II. Hierin wordt de focus gelegd op doorstroming van tijdelijk naar vast met behoud van flexibiliteit in de formatie en het terugdringen van oneigenlijk gebruik van flexibele contracten.