Enquête ‘Gelijke beloning voor gelijk werk’

woensdag 2 december 2015

De NVJ gaat inventariseren hoe de leden denken over gelijke beloning voor journalisten in loondienst en voor zelfstandige journalisten. De NVJ ontvangt steeds vaker het verzoek van (zelfstandige) leden om zich collectief sterk te maken voor gelijke beloning. Dit verzoek is na de zomer luider geworden nadat in de architectenbranche cao-afspraken zijn gemaakt over tarieven voor zelfstandige architecten.

Gelijke beloning

De NVJ ontvangt steeds vaker het verzoek van (zelfstandige) leden om zich collectief sterk te maken voor gelijke beloning voor journalisten in loondienst en voor zelfstandige journalisten. Dit verzoek komt binnen onder het motto: ‘stop de race naar beneden’ of maak een einde aan ‘goedkope krachten en oneerlijke concurrentie’. Gelijke beloning voor gelijk werk realiseren kan feitelijk alleen via cao-afspraken. Het afspreken van ondergrenzen voor zelfstandigen binnen een cao vraagt om een stevig mandaat. Het zou immers betekenen dat de NVJ niet alleen journalisten in loondienst, maar ook freelancers zou gaan vertegenwoordigen bij cao-onderhandelingen. Dit zal alleen gebeuren als een overgrote meerderheid hier voorstander van is.

Tarievencalculator

De NVJ wil via een enquête onder haar leden (freelance en in dienst) een goed beeld krijgen van wat zij willen. Ze benadrukt dat het maken van tariefafspraken voor freelancers niet betekent dat een afspraak ook een bovengrens is. Wel zou het een absolute ondergrens betreffen, die voor zelfstandige (foto)journalist minimaal anderhalf keer het uurloon van een vergelijkbare collega in loondienst zou moeten zijn. De tarievencalculator van de NVJ geeft een goede indicatie van wat dit uurtarief zou moeten zijn. Een koppeling van de tarieven met de journalistieke cao staat zelfstandigen niet in de weg om per opdracht te onderhandelen over een hoger uurloon.