Enquête behoefte ZZP-pensioenproduct

vrijdag 23 april 2010

Meer dan de helft van de ZZP-ers doet weinig tot niets aan pensioen blijkt uit onderzoek. Ook uit een recente enquête van de NVJ blijkt dat freelancers in veel gevallen niets hebben geregeld, maar tegelijkertijd vinden ze wel dat dit zou moeten. In nauwe samenwerking met de NVJ onderzoekt Media Pensioen Diensten, de uitvoerder van Pensioenfonds PNO Media, de behoefte aan ZZP-pensioenproducten.

De mediasector kent relatief veel ZZP’ers. Zoals gezegd heeft meer dan de helft niets geregeld voor de oude dag. Een belangrijke reden is het ontbreken van een goed en transparant pensioenproduct voor ZZP-ers.

Media Pensioen Diensten, de uitvoerder van Pensioenfonds PNO Media, start in samenwerking met de NVJ een onderzoek naar de behoefte aan een ZZP-pensioenproduct. De gegevens uit het onderzoek worden gebruikt om bij voldoende behoefte een nieuw pensioenproduct te ontwikkelen die aansluit op de wensen. De dienst vraagt daarom aan zelfstandige journalisten om de volgende enquête in te vullen en de mening te geven over ZZP en pensioen. Het invullen van de vragenlijst kost minder dan 5 minuten. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar individuele deelnemers.