Enquête levensfasebewust personeelsbeleid h-a-h

donderdag 6 oktober 2011

De Universiteit van Tilburg gaat onderzoek doen naar de behoefte op het gebied van levensfasebewust personeelsbeleid binnen de huis-aan-huisbladenbranche. Dit gebeurt in opdracht van NVJ en werkgeversorganisatie voor huis-aan-huisblad uitgeverijen (VSHU). Het doel van het onderzoek is het inventariseren van mogelijke knelpunten in dit levensfasebewust personeelsbeleid, om eventueel maatregelen te nemen of afspraken te maken in de CAO voor de huis-aan-huisbladjournalisten, waarvoor de onderhandelingen staan gepland in het voorjaar van 2012.

De NVJ verzoekt haar leden om deel te nemen aan deze enquête. Ook werkgevers zullen de enquête verspreiden binnen hun werknemersbestand. NVJ-secretaris Yvonne Dankfort: ‘We willen een zo groot mogelijke groep bereiken, zodat we de populatie van huis-in-huisbladen goed in kaart kunnen brengen. Het gaat er namelijk om welke faciliteiten mensen nodig hebben voor welke levensfase. We willen daarom een beeld krijgen van de regelingen waar werknemers nu gebruik van maken en welke behoeften zij hebben voor de toekomst.’

Belangstellingen binnen de huis-aan-huisblad branche kunnen de enquête invullen tot 14 oktober.