Enquête onder SBS-leden NVJ

dinsdag 12 januari 2016

De NVJ houdt deze week een enquête onder haar leden (en andere medewerkers) bij SBS Productions. Dat doen we samen met  FNV Kiem om te weten wat de SBS’ers belangrijk vinden bij de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden. Volgende week vrijdag beginnen NVJ en FNV Kiem de onderhandelingen met de directie van SBS Productions over een nieuwe cao per 1 januari 2016.

De directie van SBS Productions heeft in haar voorstellen al wat schoten voor de boeg gegeven: meer  kostenbesparingen en verdere aansluiting/afstemming van de arbeidsvoorwaarden bij SBS op de bedrijfsresultaten van de totale SBS/Sanoma groep.  Met de loonsverhoging wil men onder het niveau van 2015 blijven zitten.

Wij weten dat er onder de SBS journalisten en overige medewerkers veel behoefte is aan scholing en dat er grote zorg is over de hoge werkdruk. Daarover en over veel andere zaken - zoals het nieuwe beoordelingssysteem - willen de vakbonden met de directie afspraken maken.

Eén van de vragen in de enquête gaat over de snel toenemende flexibilisering van arbeid en het steeds meer inschakelen van ZZP’ers. NVJ en FNV Kiem willen het principe “gelijke beloning voor gelijk werk” vastleggen in de SBS Productions cao.

Iedere SBS medewerker heeft intussen een mail gekregen met daarin een link naar de enquête. Met de resultaten hopen we een goed inzicht te krijgen welke prioriteiten de medewerkers zelf stellen; wat ze vinden van de NVJ/FNV Kiem-voorstellen; en ook wat ze denken over de maatregelen die de SBS Productions directie voor hen in petto heeft.