Enquête over koers NVJ

woensdag 20 maart 2019

De NVJ wil zich zo goed mogelijk inzetten voor de belangen van haar leden. De tweejaarlijkse enquête die de NVJ deze week naar haar leden stuurde, helpt om de prioriteiten binnen haar dienstverlening te bepalen. Moet de NVJ haar koers wijzigen en wat vinden de leden van de waarden, communicatie en ontwikkelingen van de NVJ?

De vragen hebben betrekking op onder andere de gratis rechtshulp, collectieve belangenbehartiging, freelance tarieven, perskaarten, opkomen voor persvrijheid en hulp bij veiligheid, cursussen en evenementen.  

Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor welke diensten, de bekendheid van diensten en communicatiekanalen verbeterd kunnen worden en welke kanalen het beste ingezet kunnen worden afhankelijk van de leden subgroepen.

Leden worden gevraagd de vragenlijst, die deze week per e-mail is gestuurd, te beantwoorden. Het invullen duurt tussen de 10 en 12 minuten. Medewerking wordt zeer op prijs gesteld.  De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting voor de zomer worden gepubliceerd.