Ervaringen met Broodfonds gezocht

woensdag 4 juli 2012

Tweederde van de zelfstandigen heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten omdat een verzekering bijvoorbeeld te duur is, of omdat de wachttijd te lang is, of omdat maatschappijen slechts een bepaald percentage uitkeren. Het Broodfonds is een alternatief voor reguliere verzekeringen. Een Broodfondsgroep bestaat uit minstens 20 zelfstandigen, die uit eigen netwerken worden geworven. Inmiddels bestaan er in Nederland 15 Broodfondsgroepen. De verwachting is dat dit aantal eind dit jaar nog uitgroeit naar 20. De secties Freelance en NVF zijn benieuwd naar de ervaringen van deelnemers, alsook naar de interesse van zelfstandige journalisten voor het Broodfonds. Laat het ons weten via: freelance@nvj.nl o.v.v. Broodfonds.

De deelnemers aan een Broodfondsgroep zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Een deelnemer van een groep kiest bij aanvang de hoogte van de ontvangen schenking bij ziekte en betaalt maandelijks een bijdrage op de eigen Broodfondsrekening. Dat geld blijft van jezelf en neem je ook weer mee na opzegging. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid ontvangt de deelnemer van de andere deelnemers een maandelijkse bijdrage. ‘Dit gaat veel verder dan een AOV-uitkering, mensen zien op hun afschrift alle schenkingen van de andere deelnemers. Het is echt een collectieve opvang waarbij mensen elkaar opvangen.’ Dit zegt Biba Schoenmaker van de BroodfondsMakers, de organisatie die groepen in oprichting begeleidt.
Een belangrijk uitgangspunt is verder dat deelnemers elkaar kennen en een vertrouwensband hebben. ‘Omdat je een binding hebt en enkele keren per jaar bij elkaar komt, groeit een groep vaak uit tot een netwerk waarbij je elkaar ook steunt op andere gebieden.’
Het minimale deelnemersaantal is 20, maar wil een groep sterk worden om meerdere zieken tegelijkertijd te helpen, moet een groep doorgroeien naar 40 deelnemers.

Meer informatie en voorbeelden zijn te vinden op de website van de BroodfondsMakers: www.broodfonds.nl, de Broodfonds-groep op Linkedin en Facebook.