EU-commissaris Timmermans: Kwaliteit en mediavrijheid op de agenda

maandag 1 december 2014

Frans Timmermans, eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie en als EU-commissaris belast met betere regelgeving, inter-institutionele relaties, rechtsstaat en het Handvest voor de grondrechten, heeft benadrukt dat de financiële crisis in de Europese media-industrie van invloed is op de rechten van journalisten, banen en journalistiek als een publiek goed. Tegenover een delegatie van de Europese Federatie van Journalisten (EFJ) en NVJ verklaarde hij vrijdag 28 november de onderwerpen kwaliteit van de journalistiek en Europa’s vrijheid van media hoog op de agenda te zetten.

Niet 'gratis'

‘Het behoud van kwalitatief goede en betrouwbare informatie is een existentiële vraag voor de democratische samenlevingen’, aldus Timmermans. ‘Dergelijke informatie is gebaseerd op het harde werk van professionele journalisten die onderzoeken en feiten vaststellen. Dit komt niet 'gratis', journalistiek werk moet gefinancierd en beloond worden.’

Wettelijke beperkingen

EFJ-voorzitter  Mogens Blicher Bjerregård wees Timmermans met name op de beperkte mediavrijheid in landen zoals Hongarije, Italië, Griekenland, Slovenië, Turkije en Macedonië.  ‘Journalisten worden meer dan ooit geconfronteerd met druk en wettelijke beperkingen dan ooit tevoren. Het misbruik van de wetgeving inzake smaad, anti-terrorisme en het behoud en bescherming van gegevens belemmeren de ontwikkeling van een vrije media in Europa. De Europese Commissie moet landen laten stoppen met het misbruik maken van deze wetten.’ De EFJ voorzitter deed ook een beroep op de EU om op te komen voor de rechten van auteurs. 'Die rechten hebben een directe invloed op het pluralisme in media, de EU moet hard optreden tegen ongeautoriseerd gebruik.' 

Timmermans onderschreef deze boodschap en vindt dat ondersteuning voor professionele en kwalitatief goede journalistiek hand in hand moet gaan met transparantie van media-eigendom om zodoende het vertrouwen in de media terug te winnen.