Evaluatie functieloongebouw CAO Dagbladjournalisten

dinsdag 25 september 2012

Het functieloongebouw binnen de CAO Dagbladjournalisten bestaat ruim 6 jaar. Tijdens de laatste CAO-onderhandelingen is afgesproken om een het functieloongebouw te evalueren. Afgelopen week is dit onderzoek gestart.

Speciaal voor dit project is een paritaire werkgroep in het leven geroepen, bestaande uit HR-functionarissen, redactiecommissies, werkgevers en NVJ. Deze werkgroep heeft de afgelopen maanden in samenwerking met Human Capital Group een evaluatie enquête laten ontwikkelen. Doel van die enquête is om het gebruik van het functieloongebouw binnen de uitgeverijen te kunnen meten en analyseren. Met de uitkomsten hopen partijen uiteindelijk het functieloongebouw te kunnen verbeteren en actualiseren. De vragenlijst is verspreid onder (adjunct)hoofdredacteuren, HR adviseurs, HR managers, leden van indelingscommissies, leden van redactiecommissies. De uitkomsten worden eind oktober verwacht.