Ex-VNU-ers winnen procedure tegen Wegener rond samenwerkingstoeslag

woensdag 13 augustus 2014

Op 12 augustus 2014 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in de zaak die de afdeling Advocaten en Juristen van de NVJ namens 12 journalisten aanspande. Wegener moet deze journalisten de VNU samenwerkingstoeslag van 4,5% als aparte toeslag betalen en blijven betalen vanaf 1 juli 2006. Reeds eerder won de NVJ deze zaak bij de kantonrechter.

De toeslag van 4,5% gold voor de journalisten bij de (ex-)VNU dagbladen omdat de artikelen tussen de diverse kranten werden uitgewisseld en diende als vergoeding voor de auteursrechten.
Wegener heeft deze samenwerkingstoeslag bij de invoering van het nieuwe salarisgebouw (in 2006) in het salaris “ingebouwd”, zodat de toeslag in principe bleef bestaan. Echter, als het einde van de schaal bereikt was verdween de toeslag, en ook als een journalist promotie maakte en naar een hogere schaal ging. Het Hof heeft geoordeeld dat dit niet correct was en de vorderingen –die soms reeds in de duizenden euro’s liepen- toegewezen.

Als Wegener besluit in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, kan de definitieve uitslag nog jaren op zich laten wachten. Het arrest geldt alleen voor de 12 procederende journalisten, dus niet voor hun ex-VNU collega’s. Maar als de procedure uiteindelijk gewonnen wordt, kunnen de andere ex-VNU-ers ook aanspraak op de samenwerkingstoeslag maken, onder verwijzing naar de definitieve uitspraak van de Hoge Raad. Als de huidige procedure verloren wordt, heeft het voor andere ex-VNU-ers geen zin om alsnog te procederen. In 2011 heeft de NVJ alle ex-VNU-ers via de redactiecommissies opgeroepen om de verjaring van de vordering te stuiten.

Voor alle duidelijkheid: er is alleen een aanspraak vanaf het moment dat de journalist aan het einde van de schaal komt, of vanaf het moment dat de journalist wegens promotie in een hogere schaal wordt ingedeeld. Formeel dient elke 5 jaar gestuit te worden, laten we echter hopen dat de procedure eerder klaar is.