Extra verdienen via reprorechtvergoeding

dinsdag 30 maart 2010

Freelancers kunnen extra geld verdienen door zich aan te sluiten bij Stichting Lira, de stichting die collectieve auteursrechten zoals reprorechtvergoedingen beheert en exploiteert. Auteurs van vak- en wetenschappelijke boeken of tijdschriften en/of educatieve geschriften kunnen zich tot 26 april 2010 aanmelden bij Stichting Lira voor een uitkering uit het Auteursfonds. Opgaven die later binnenkomen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties mogen korte gedeelten uit onder meer vak- en wetenschappelijke boeken en tijdschriften en educatieve geschriften kopiëren, zonder vooraf toestemming van de auteursrechthebbenden te hebben verkregen. Deze regeling voorkomt dat voor iedere kopie afzonderlijk toestemming aan de rechthebbenden moet worden gevraagd. Stichting Reprorecht int deze wettelijke vergoedingen en verdeelt deze vervolgens over de rechthebbenden.

Uitgevers ontvangen van Stichting Reprorecht jaarlijks een vergoeding op basis van de omzet die zij hebben behaald over opgegeven publicaties. Volgens de wet zijn uitgevers verplicht om de helft van deze zogeheten reprorechtvergoedingen door te betalen aan de auteurs.
In 1996 heeft Stichting Reprorecht het Auteursfonds ingesteld dat jaarlijks de reprorechtvergoedingen betaalt aan auteurs waarvan de uitgevers zich niet hebben aangemeld voor de reguliere repartitie door de Stichting Reprorecht. Vanaf januari 2010 wordt het fonds door Stichting Lira beheerd. Alleen schrijvers die publiceren in de categorieën vak, wetenschap en onderwijs en die géén reprorechtvergoeding via hun uitgever ontvangen, kunnen bij het fonds een claim indienen.
In 2010 kunnen auteurs alleen publicaties opgeven die in 2008 in Nederland gepubliceerd zijn of (wanneer zij eerder gepubliceerd zijn) waarover zij in 2008 royalty’s hebben ontvangen. Het betreft alleen papieren uitgaven, online uitgaven komen nog niet in aanmerking voor deelname, omdat Stichting Reprorecht niet voor het kopiëren hiervan int.

Auteurs van vak- en wetenschappelijke boeken of tijdschriften en/of educatieve geschriften kunnen zich tot 26 april 2010 aanmelden bij Stichting Lira voor een uitkering uit het Auteursfonds. Eén van de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering via het Auteursfonds, is dat de uitgever zich niet heeft aangemeld voor de reguliere uitkering (repartitie) door Stichting Reprorecht, waardoor u als auteur de reprorechtvergoedingen mis dreigt te lopen.

Op www.lira.nl/formulieren staat een lijst met uitgeverijen die hebben meegedaan met de repartitie van Stichting Reprorecht. Als uw uitgeverij hier niet bij staat kunt u zich aanmelden voor een uitkering uit het Auteursfonds.

Onder de link www.lira.nl/formulieren vindt u bovendien naast de voorwaarden voor uitkering uit het Auteursfonds ook het opgavenformulier. Dit formulier dient uiterlijk maandag 26 april 2010 in het bezit van Stichting Lira te zijn. Opgaven die later binnenkomen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Lira op 023 799 7806 of per email: lira@cedar.nl.