Ezels en Engel

maandag 9 augustus 2021

Tijdens het EK Voetbal (dat ook al geen Oranjefeest werd) twitterde Willem Engel dat de hartstilstand van de Deen Eriksen het directe gevolg was van zijn corona-vaccin.  Dat zou een heus wonder zijn, want Eriksen was helemaal nog niet geprikt.

foto: Truus van Gog

Twitter verzocht Engel de tweet te verwijderen. Toen Engel weigerde, schorste Twitter zijn account. Schande natuurlijk en een flagrante schending van de vrijheid van meningsuiting, vinden Engel en nog wel een aantal anderen met hem. Engel dreigt met de rechter. Hij procedeerde eerder over een soortgelijke kwestie tegen Facebook. Verloren, maar ezels zijn kennelijk slimmer, want Engel gaat het nog eens proberen.

Hoe zit dat nou met Facebook, Twitter, LinkedIn en andere platforms die accounts schorsen, pagina’s verwijderen of anderzijds publicaties hinderen of verhinderen? De eerdere kwestie die (onder meer) Engel aan de rechter voorlegde betrof het Facebook-beleid om samen met de WHO en Unicef behulpzaam te zijn bij het voorkomen van “verspreiding van informatie over COVID-19 die schadelijk zou kunnen zijn voor de volksgezondheid”. In lijn met dat beleid was een aantal pagina’s van Engel verwijderd. Engel en zijn dansmariekes betoogden dat zij door het Covid-beleid van Facebook worden beknot in hun grondrechtelijke vrijheden van meningsuiting, vereniging en vergadering en betoging. Facebook loopt volgens Engel aan de leiband van de WHO en levert niet de beloofde dienst, namelijk het bieden van een platform waarop meningen kunnen worden geuit. Tja, zegt de rechter, de vrijheid van meningsuiting komt voort uit art. 10 EHRM. En de geadresseerden van dat artikel zijn de staten.

Dergelijke bepalingen zijn niet geformuleerd met het oog op betrekkingen tussen burgers onderling. En uit rechtspraak van het Europese Hof blijkt dat het recht op vrijheid van meningsuiting niet zo ver gaat dat “een private partij kan worden verplicht een andere private partij toe te staan zijn mening te ventileren met gebruik van de eigendommen van de eerste partij”. Dat Facebook niet onredelijk handelde met het verwijderen van bepaalde content is ook in lijn met de oproep van de Europese Commissie om in het kader van de volksgezondheid desinformatie te bestrijden.

Alle vorderingen van Engel en zijn kornuiten worden afgewezen. Ook Twitter en LinkedIn hebben regels en richtlijnen die hetzelfde doel beogen: voorkom desinformatie die schadelijk zou kunnen zijn voor de volksgezondheid. De schorsing door Twitter van het account van Engel in reactie op de onware en domme tweet, zal vast door de juridische beugel kunnen, maar Engel laat zich door een eerdere heldere (voor hem ongunstige) uitspraak van de rechter kennelijk niet ontmoedigen. Ezels kunnen weliswaar niet dansen, maar stoten zich doorgaans niet voor een tweede keer.