Financiële ondersteuning van leden via Sociaal Fonds NVJ

dinsdag 14 april 2020

In onze beroepsgroep kan het voorkomen dat iemand plotseling een (tijdelijk) financieel probleem niet kan oplossen. In zo’n geval is het mogelijk de hulp in te roepen van het Sociaal Fonds van de NVJ.

Foto: Richard Brocken/Hollandse Hoogte

Een kleine afvaardiging uit het NVJ-bestuur beoordeelt de aanvragen op een aantal criteria, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele situatie van de aanvrager. Er kan eenmalig financiële steun worden geboden, meestal in de vorm van een gift of een renteloze lening.

Volgens de statuten staat een aanvraag voor ondersteuning bij financiële calamiteiten open voor alle leden, die tenminste een jaar lid zijn van de NVJ.

Een aanvraag kunt u sturen aan het bestuur, ter attentie van de algemeen secretaris Thomas Bruning via mail: tbruning@nvj.nl.  Alle aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.