Financieel voordeel contributie blijft bestaan

maandag 8 december 2014

Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe werkkostenregeling (WKR) definitief in werking. Dit heeft onder meer gevolgen voor de fiscale verrekening van de vakbondscontributie. De mogelijkheid voor de werkgever om jou een deel  van de contributie terug te laten krijgen via de fiscus blijft bestaan.

Dit is in tegenstelling tot wat een aantal werkgevers beweert. Door de gewijzigde wetgeving en de daarmee samenhangende beperkte 'vrije ruimte' van 1,2 procent van het fiscale loon kan het wel voorkomen dat de werkgever meer kosten voor de werknemer moet maken dan voorheen. Dit is nu eenmaal het gevolg van een kabinetsmaatregel en mag niet op de werknemers worden afgewenteld, zo vindt de NVJ. Zij zal daarom bij de cao-onderhandelingen dan ook vasthouden aan de eis dat de werknemers een deel van hun contributie terugkrijgen via de fiscus.

Heb je de verrekening van de vakbondscontributie over 2014 nog niet bij de werkgever aangevraagd, doe dit dan zo spoedig mogelijk, anders komt dit recht te vervallen. Werkgevers kunnen ook een deadline hanteren omdat dit nog met de verwerking van de december salarissen mee moet.